Gerrit den Uyl geïnstalleerd als directeur Politieacademie

Op de concernlocatie in Apeldoorn is Gerrit den Uyl geïnstalleerd als nieuwe directeur van de Politieacademie. Onder toeziend oog van familie, vrienden, de korpschef en vele andere collega’s nam Wim Saris, directeur-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de eed van Den Uyl af.

Wim Saris richtte voorafgaand aan de installatie het woord tot de nieuwe directeur. Hij ging daarbij in op de uitdagingen waarvoor Den Uyl en de gehele Politieacademie staan. “Op de Politieacademie wordt de basis gelegd waarop politieagenten heel hun loopbaan zullen teren. Komen onderwijs, onderzoek en vorming samen. De wereld verandert, politiewerk verandert, de politieorganisatie verandert en dus moet ook het politieonderwijs mee veranderen. Er ligt een enorme opgave voor je. Ik ben ervan overtuigd dat jij de juiste man, op het juiste moment op de juiste plaats bent.”

Kracht van verbinding
Na de installatie nam ook korpschef Erik Akerboom het woord. “Met jou hebben we de juiste persoon om de verbinding en vernieuwing voor de Politieacademie vorm te geven. Zo’n verandering vraagt een topteam, dat mag jij gaan leiden.”
De bijeenkomst kon natuurlijk niet afgesloten worden zonder een woord van de nieuwe directeur zelf. Het mogen leiden van de Politieacademie noemt Den Uyl een buitengewone eer. Dat in het afsluitende woord de toekomst niet ontbrak spreekt voor zich. “Er zijn veranderingen op komst en dat geeft wrijving, maar ook kansen die we kunnen pakken. Met voldoende middelen, ondersteuning en docenten kunnen we een hoop. Willen we de grote instroom aan nieuwe collega’s op afzienbare termijn startbekwaam maken, moeten we veranderen. Ik ben onder de indruk van het vakspecialistisch onderwijs en de verbinding met de praktijk. Vooruit werken en opleiden voor de toekomst. En dat op een fundament van kennisontwikkeling en onderzoek. Niet zomaar, maar om het vak verder te helpen en soms om een kritische spiegel te zijn. Daar zet ik mij voor in.”

Gerrit den Uyl was sinds 2015 directeur van het Politiedienstencentrum (PDC). Sinds 17 februari 2020 is hij directeur van de Politieacademie.

Gedeeld

Geef een antwoord