Pieter Winsemius roept op tot landelijk BOA-beleid

De voormalige minister presenteerde tijdens het BOA Event een manifest, waarin aanbevelingen staan om de positie van de BOA te verbeteren. Het BOA-Platform is recent opgericht en bundelt de inbreng vanuit onder andere de VNG, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Politieacademie en vakbonden. Volgens Winsemius is er te weinig aandacht voor de rol van de BOA in het nationale beleid. Gevolgen zijn gebrek aan coördinatie en wildgroei met de bijbehorende verwarring en stammenstrijd.

Aanbevelingen
In het BOA-manifest staan aanbevelingen rond zaken waarover volgens het platform snel duidelijkheid moet komen vanuit de landelijke politiek. Voorbeelden zijn de benaming van functies, uniformering van de kleding, omgang met agressie, wapengebruik, het ontbreken van integraal veiligheidsbeleid als basis voor het werk en het ontbreken van evaluaties van praktijkervaringen.
Om de aantrekkelijkheid van het beroep BOA te verhogen vindt Winsemius het wenselijk om in samenwerking met andere partijen te onderzoeken in welke mate een ervaring als handhaver kan dienen als opstap naar ander werk. Daarbij kan volgens hem bijvoorbeeld worden gedacht aan toetreding tot de politie. De voorzitter van het BOA-Platform wil dat het ministerie van Justitie en Veiligheid het voortouw neemt en de andere spelers erbij betrekt, zoals gemeenten en politie. “De bal ligt op de stip.”

Gedeeld

Geef een antwoord

Dagelijks nieuws over beveiliging en veiligheid