Pilots locale en flexibele detentie onder de loep

Vanuit het programma ‘Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn vijf ‘kleinschalige voorzieningen‘ gestart. Daar wordt geëxperimenteerd met lokale en flexibele detentie. Hoewel de pilot op onderdelen succesvol is, is een deel niet of laat van de grond gekomen, blijkt uit onderzoek van Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van het WODC.

De invulling en uitwerking van de kleinschalige voorzieningen varieert per project, waarbij verschillende vernieuwende elementen worden toegepast. Voorbeelden hiervan zijn regiobinding (waarbij de gedetineerde dicht bij de eigen woonplaats blijft) en het betrekken van het sociale netwerk van de gedetineerde.

Belangrijk leerpunt
Uit de evaluatie blijkt dat de kleinschalige voorzieningen niet of laat van de grond zijn gekomen: van de vijf kleinschalige is er één niet gerealiseerd en één weer gesloten wegens gebrek aan instroom. In het onderzoek zijn – naast succesvolle onderdelen – ook hindernissen en leerpunten geïdentificeerd. Een belangrijk leerpunt is dat voor de start van een project beter onderzoek gedaan moet worden naar nut en noodzaak daarvan, onder andere door een grondige en multidisciplinaire probleemanalyse van de aard en omvang van de doelgroep.

Lees het volledige rapport.

Gedeeld

Geef een antwoord