Politie daagt beveiligingsbranche uit voor gedurfde pilots

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie ziet de toenemende samenwerking tussen burgers, bedrijven en politie als een ‘veelbelovende ontwikkeling’. Dat zei hij donderdag 11 januari in Wassenaar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Akerboom pleitte voor meer gedurfde samenwerkingsprojecten tussen de politie en de beveiligingsbranche. “Er is maar één weg die leidt tot meer veiligheid en dat is meer en betere samenwerking.” Als voorbeeld van succesvolle burgerparticipatie noemde hij de zaak Anne Faber. De familie van het slachtoffer bleek een eigen crisisorganisatie te hebben ingericht, die in alles veel leek op die van de politie. Ze kregen hulp van analisten, communicatiedeskundigen en digitaal specialisten. De zoekploegen werden samengesteld uit familie, vrijwilligers, militairen en de politie. Uiteindelijk vonden deze de jas van Anne Faber, waarop DNA van de moordenaar werd aangetroffen.

Veelbelovende ontwikkeling
“Geweldige mensen hebben daar geweldig samengewerkt aan een zeer trieste zaak”, zei Akerboom tegen de aanwezige vertegenwoordigers van de veiligheidsbranche. “Volgens mij is dit een onomkeerbare en veelbelovende ontwikkeling die voor ons allen heel relevant is. Niet alleen voor de politie, ook voor u als professionals. Onomkeerbaar omdat burgers en bedrijven steeds assertievere partners zijn, ook bij de opsporing. Veelbelovend omdat het een grote bron van energie en expertise mobiliseert. Wel vraagt het een andere opstelling van ons. We zijn steeds minder monopolist en steeds meer partner, inspelend op acties van anderen, zoals slachtoffers, vrijwilligers, boa’s, bedrijven en de beveiligingsbranche.”

Uitdagingen
De korpschef noemde ook een aantal uitdagingen waarmee zijn organisatie te maken heeft. Zo wordt bijgehouden naar welke ontwikkeling bij de politie de meeste aandacht uitgaat. In 2017 bleek dat het al of niet dragen van een hoofddoekje door vrouwelijke agenten te zijn. Daarbij is er nog een behoorlijk verschil tussen wat reguliere media melden en wat er op sociale media wordt gepubliceerd. Pieken in het nieuws worden vaak door kleine groepen veroorzaakt, maar zijn wel van grote invloed, aldus Akerboom. Belangrijker dan hoofddoekjes vindt hij de verschuiving van de klassieke criminaliteit. “Terrorisme, migratieproblemen, cyber, ondermijning, fraude… Al die zaken vragen om meer aandacht. En wij zien ook dat de vraag naar politie-inzet toeneemt. 2,5 miljoen keer per jaar wordt gevraagd om een inzet van de politie. Dat is bijna 7.000 keer per dag… 285 keer per uur. Iedere 12 seconden belt er iemand. En steeds vaker met ingrijpende gevolgen. Het veiligheidsvraagstuk is niet kleiner geworden. Het is diffuser en dreigender geworden. We kunnen steeds moeilijker risico’s accepteren. Het niet meer om de vraag wat er gebeurd is en wie het heeft gedaan, maar om wat er zou kunnen gebeuren en wie dat zou kunnen doen. De gedachte ontstaat dat alles wat kan worden voorkomen ook móet worden voorkomen. Zo worden evenementen, terroristische dreigingen en verwarde personen al snel potentiële terroristen.”

Belangrijke partners
Volgens Akerboom ziet de politie burgers en bedrijven daarbij als belangrijke partners. “Veiligheid maken we niet in onze eigen gebouwen, maar met elkaar. Ik zie dan ook weinig belemmeringen in een hernieuwde verkenning en gedurfde pilots tussen de beveiligingsbranche en de politie. Natuurlijk. Begrenzingen zijn er ook. Ons geweldsmonopolie kan geen taak voor de handel zijn. Anderen dan de politie van wapens voorzien, is een slecht idee. Dat gaan we gewoon niet doen. Maar wel moeten we elkaar uitdagen te zoeken naar nieuwe vormen die de huidige bakens verzetten. Bij grote evenementen werken we al heel goed samen met verschillende externe partijen. Denk aan het optreden van Robbie Williams in Nijmegen; 60.000 mensen bezochten dit evenement. Of de Zuid-Larense Paardenmarkt in Groningen met 100.000 bezoekers. Betrokken gemeenten, de beveiliging, organisatoren en politie werkten intensief samen in teams. Met elkaar zorgden we ervoor dat deze evenementen goed verliepen en dat al die mensen een leuke en veilige middag hadden. Maar we kunnen nog meer samen doen, en daartoe nodig ik de beveiligingsbranche graag toe uit.”

Gedeeld

Geef een reactie