Politie gaat nauw samenwerken met Hogeschool Utrecht

Maandag ondertekenen de politie Midden-Nederland en de Hogeschool Utrecht een samenwerkingsovereenkomst. Deze houdt in dat de politie gastcolleges gaat verzorgen en dat studenten bij de politie worden ingezet om onderzoek te doen. De politie wil zo meer gebruik maken van ‘externe kennis’.

De samenwerking heeft volgens de initiatiefnemers vele voordelen. Er ontstaan nieuwe leermogelijkheden voor studenten die aan de HU een veiligheidsvak volgen, de politie gaat praktijkervaring delen tijdens gastcolleges, studenten worden gemotiveerd om bij de politie te gaan werken en er kan tijdens stageopdrachten eens met een andere blik gekeken worden naar ingewikkelde onderzoeken rond bijvoorbeeld cybercrime en ondermijning. Jonge studenten denken anders dan ervaren politiemedewerkers en dat kan zorgen voor nieuwe invalshoeken die leiden tot het oplossen van bepaalde zaken.

Meer samenwerkingen
Het is niet de bedoeling dat de studenten operationeel politiewerk gaan doen. Wel worden ze ingezet bij onderzoeken en vraagstukken als ondermijning, problemen rond mensen met verward gedrag en geweld tegen hulpverleners. Verder kunnen de studenten een rol spelen bij het vergroten van de efficiency van de politie, zodat met de huidige, schaarse capaciteit meer bereikt kan worden.
De samenwerking met de HU is een begin. De bedoeling is dat de politie de komende jaren meer samenwerkingen aangaat, met andere hogescholen, universiteiten en ROC’s. De politie ziet zo veel mogelijkheden om bij zowel de eigen organisatie als in het onderwijs de kennisontwikkeling en innovatie te versterken.

Gedeeld

Geef een antwoord