Politie had weer handen vol aan relschoppers

De politie is zaterdagavond tot na middernacht bezig geweest met optreden tegen relschoppers die de openbare orde verstoorden in de omgeving van de Vaillantlaan in de Haagse Schilderswijk. Ook in Limburg was het erg onrustig. Zowel in Stein, als Roermond hadden zich jongeren verzameld en gezorgd voor verstoring van de openbare orde.

Een grote groep jongeren zocht in Den Haag bewust de confrontatie met de politie. De groep stichtte brandjes, pleegde vernielingen, belaagde automobilisten en gooide met stenen en zwaar vuurwerk naar agenten. Pas rond 1:00 uur keerde de rust weer terug. In totaal hield de politie negentien personen aan. Vanwege diverse oproepen op sociale media tot ongeregeldheden in Den Haag en Katwijk waren agenten al vroeg in de avond zichtbaar op straat aanwezig. In Katwijk ging een groep van een paar honderd personen na de sluitingstijd van de horeca naar de boulevard. Ondanks het gooien van zwaar vuurwerk bleven grote ongeregeldheden uit. Na enige tijd keerde de rust terug.

Noodbevel
In Den Haag werden relschoppers opgeroepen om huiswaarts te gaan. De groep die rond 22.30 uur nog steeds op straat aanwezig was, leek echter uit te zijn op een confrontatie met de politie. De burgemeester van Den Haag kondigde daarom een noodbevel af voor de gebieden Schilderswijk en Transvaal. De overgebleven relschoppers stichtten een paar brandjes, onder andere in een vuilcontainer en op een kruispunt. Daarnaast werden er vernielingen aangericht, onder andere aan verkeerslichten. Ook werd de politie bekogeld met zwaar vuurwerk en stenen die vanaf daken werden gegooid. Op sommige plekken is er door de politie daarom ook stevig opgetreden met de inzet van de mobiele eenheid, team surveillancehonden en politiepaarden. De waterwerper bluste een brandje op een kruispunt. Agenten verrichtten in totaal 19 aanhoudingen voor onder andere belediging, openbare geweldpleging, het verstoren van de openbare orde en het niet voldoen aan bevel of vordering.

Steen door ruit ambulance
Een van de relschoppers gooide in Den Haag een steen door de zijruit van een passerende ambulance, die op dat moment een patiënt naar het ziekenhuis vervoerde.
Gedurende de inzet in Den Haag raakten vijf agenten gewond. Een agent raakte gewond bij een aanhouding en liep daarbij een knieblessure en een hersenschudding op. Hij werd per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Twee politieruiters liepen gehoorschade op en twee collega’s raakten gewond aan hun hand. Ook zij zijn en/of worden behandeld in het ziekenhuis.

Limburg
Zaterdag rond 20:30 uur hebben zowel in Stein, als Roermond zich jongeren verzameld en gezorgd voor verstoring van de openbare orde. Hierbij werd vuurwerk afgestoken en vuurwerk richting de politie gegooid. In Roermond was er ook op diverse plekken sprake van brandstichting. Voor zover nu bekend raakte er niemand gewond. In totaal werden dertien personen aangehouden.
Zaterdag in de loop van de dag werd bij de politie bekend dat op verschillende plekken in de provincie oproepen werden gedaan om samen te komen en de openbare orde te verstoren. Dit resulteerde erin dat vanaf ongeveer 19:30 uur in Stein en 19:45 uur in Roermond zich tientallen jongeren verzamelden. Na inzet van de politie was het rond 22:30 uur relatief rustig in Stein. In Roermond moest de ME er aan te pas komen om de rust te laten wederkeren. Bij de komst van de ME verspreidde de groep zich in kleinere groepjes. Rond 00:00 uur was de rust wedergekeerd. De politie heeft twaalf personen aangehouden in Roermond en één persoon in Stein. Deze personen zijn aangehouden voor diverse overtredingen: bezit van zwaar vuurwerk, bedreiging, baldadigheid en het niet tonen van ID. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Gedeeld

Geef een antwoord