Politie meldt minder incidenten tijdens jaarwisseling

De afgelopen jaarwisseling lag het aantal incidenten 17 procent lager dan vorig jaar. Bovendien waren ze gemiddeld genomen minder ernstig van aard. Het aantal aanhoudingen daalde met 22 procent.

Mede dankzij een goede voorbereiding zijn de politie en overige hulpdiensten er naar eigen zeggen in geslaagd om de jaarwisseling beheersbaar te laten verlopen. De politie heeft voorafgaand aan oudjaar ingezet op preventie en opsporing en tijdens de jaarwisseling intensief gehandhaafd. Het geweld tegen de politie daalde met 77 procent en tegen andere mensen met een publieke taak met 43 procent.

Vooral minder vuurwerkincidenten
De jaarwisseling van 2017-2018 kende minder incidenten dan vorig jaar. Toen werden 7.126 incidenten geregistreerd. Afgelopen oud en nieuw waren dat er 5.930. De grootste getalsmatige daling betreft het aantal vuurwerkincidenten. Deze categorie daalde met 27 procent, van bijna 3.000 naar 2.140 incidenten. Deze afname is voornamelijk te danken aan een daling van het aantal incidenten waarbij vuurwerk is afgestoken buiten de toegestane tijd. Een andere grote daler is de categorie vernieling dan wel zaakbeschadiging. Deze daalde met 28 procent. Het aantal meldingen in de categorie overlast jeugd steeg van 374 naar 414 incidenten.

Aanhoudingen
Het aantal aanhoudingen daalde met 22 procent ten opzichte van de vorige jaarwisseling. In 2016/2017 werden 488 personen aangehouden, dit jaar waren dat er 382. Het aantal geweldsincidenten tegen politie en werknemers met een publieke taak nam eveneens af. Zowel het fysieke als verbale geweld namen af. Er werd dit jaar vooralsnog negen keer geweld geregistreerd tegen agenten. Vorig jaar was dat uiteindelijk vijftig keer. Verbaal geweld daalde zelfs met 74 procent van 69 in 2016/2017 tot 18 dit jaar. Ook het aantal incidenten tegen medewerkers met een publieke taak, zoals brandweerlieden, BOA’s van de gemeenten, ambulancepersoneel en beveiligers daalde: van veertien naar acht.

De genoemde cijfers hebben betrekking op de periode van 31 december 2017 00.00 uur tot en met 1 januari 2018 08.00 uur. De datum, het tijdvak en de categorieën zijn dezelfde als voorgaande jaren waardoor een goede vergelijking mogelijk is. Deze cijfers zijn voorlopig. Op 12 januari verschijnt een actualisering, met daarin de incidenten die na 1 januari 2018 werden gemuteerd.

Bron: politie.nl

Gedeeld

Geef een reactie