Politie stelt aanhoudingen buiten heterdaad uit als het kan

In het kader van de coronacrisis heeft het Openbaar Ministerie besloten om de politie alleen nog aanhoudingen op heterdaad te laten verrichten. Geplande aanhoudingen worden voorlopig uitgesteld, als de verdachte geen acuut gevaar vormt.

Het OM neemt diverse maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. De komende tijd concentreert men zich op die taken die in ieder geval doorgang moeten vinden. Waar mogelijk gaan ook de andere reguliere werkzaamheden door.
Ook voor de politie verandert er het een en ander. Deze blijft aanhoudingen op heterdaad verrichten. Maar nog te plannen aanhoudingen buiten heterdaad worden beperkt tot urgente, ernstige zaken. In elke zaak zal hierbij een afweging worden gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met omstandigheden zoals de vrees voor herhaling en de veiligheid van anderen. Het gaat hier overigens om uitstel, niet om afstel.

Aanhoudingen buiten heterdaad
Het OM heeft besloten om bij buiten heterdaad situaties voorrang te geven aan aanhoudingen en voorgeleidingen in zaken waarbij dat noodzakelijk is wegens de ernst van de strafbare feiten en de dreiging voor de rechtsorde. Dit besluit is in overleg met de politie genomen. Het OM blijft voorrang geven aan zaken waarbij sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden.
Bij aangehouden verdachten wordt per situatie gekeken of het noodzakelijk is om ze voor te geleiden. Ook hier wordt rekening gehouden met onder meer de ernst van de feiten en de vrees voor herhaling. Net als bij de aanhoudingen wordt ook hier voorrang gegeven aan zaken waarbij sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden.
Het OM houdt uitdrukkelijk niet op met functioneren en gaat ook niet dicht. Het OM heeft een cruciale rol te vervullen in het functioneren van de democratische rechtsstaat. Ook onder de meest moeilijke omstandigheden zegt het OM haar werk te blijven doen.

Gedeeld

Geef een antwoord