Politie stelt vrijwilligers aan als cyberagenten

Dinsdag gingen de eerste ICT’ers officieel aan de slag als vrijwillig politiemedewerker om onder andere criminaliteit op het darkweb op te sporen. De politie heeft daarvoor zelf niet voldoende capaciteit en kan met de gebruikelijke salarissen ook geen betaalde krachten uit het bedrijfsleven weghalen.

De gisteren gestarte medewerkers waren al als gewone politievrijwilliger actief, naast hun reguliere werk bij een ICT-bedrijf. De bedoeling is dat zij binnenkort collega’s krijgen van andere ICT-bedrijven, die niet voor het geld de politie willen helpen, maar om bij te kunnen dragen aan een veiligere maatschappij. Bovendien kunnen zij waardevolle ervaring opdoen tijdens hun onderzoeken bij de politie. Zij gaan onder andere op zoek naar illegale diensten en producten die op het zogenoemde darkweb worden aangeboden. De bedoeling is dat zij daarbij ook hun kennis delen met de politie en met de andere vrijwilligers. Er wordt zelfs nagedacht over het organiseren van een ‘hackathon’. Dat is een bijeenkomst waarbij teams gezamenlijk werken aan het oplossen van een bepaald probleem.

Steentje bijdragen
Volgens Theo van der Plas, programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime van de politie, willen burgers heel graag een steentje bijdragen en zo invulling geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast heeft de spanning van het politiewerk aantrekkingskracht. Ook een supermarktketen heeft hulp aangeboden. Deze wil de software voor het analyseren van klantengedrag inzetten voor het onderzoeken van het gedrag van criminelen, om zo patronen in criminaliteit in kaart te kunnen brengen. De politie benadrukt dat alles gebeurt conform de Wet politiegegevens.

Gedeeld

Geef een reactie