Politie vindt honderden kilo’s goud en wapens bij inval

Bij een recyclingbedrijf in Venlo hebben de politie, FIOD en het OM met hulp van Defensie beslag gelegd op honderden kilo’s goud ter waarde van miljoenen. Daarnaast is voor ruim een miljoen euro beslag gelegd op contant geld, onroerend goed, auto’s en horloges. Verder werd een grote partij wapens aangetroffen.

Dit gebeurde tijdens een onderzoek naar een recyclingbedrijf in Venlo. De afgelopen dagen is het terrein onderzocht met geavanceerde apparatuur van Defensie. Het bedrijf wordt ervan verdacht zich bezig te houden met het witwassen van criminele geldstromen, valsheid in geschrift, heling en diverse milieudelicten. Bij de doorzoekingen zijn ook zo’n tien vuurwapens en munitie aangetroffen. Daarvoor zijn twee medewerkers van het bedrijf aangehouden.

Risico’s
De FIOD en politie doen onderzoek naar de administratie en geldstromen van het bedrijf. Uit de administratie van het bedrijf zou moeten blijken waar welke afvalstromen vandaan komen en waar ze naartoe gaan. De verdenking is dat het bedrijf de afvaladministratie gebruikt om criminele gelden wit te wassen. Het bedrijf zou tegen betaling metaalafval inzamelen met de bedoeling dit te recyclen. Dat laatste gebeurde onvoldoende, met als resultaat dat het afval zich letterlijk opstapelt wat in strijd is met de vergunning. Uit het onderzoek door de politie ter plaatse blijkt dat het afval zich zo hoog opstapelt, dat het ook op naastgelegen percelen terecht komt. Dat is ongewenst, want daar zijn geen maatregelen genomen om de bodem te beschermen, met alle risico’s van dien.

Beslag op vermogen
De FIOD en politie doorzochten behalve het bedrijventerrein op zaterdag ook drie woningen van medewerkers van het bedrijf. Er is naast administratie, ook beslag gelegd op waardevolle goederen zoals honderden kilo’s edelmetalen, ongeveer 450.000 euro contant geld, onroerend goed (drie panden) en auto’s zoals een Maserati, Ferrari en een Porsche. Ook zijn zeventien horloges waaronder Rolexen en Audemars Piguet in beslag genomen. Daarnaast is beslag gelegd op diverse vuurwapens en munitie. Er zijn aanzienlijke hoeveelheden goederen – zoals bijvoorbeeld metalen platen – op het bedrijf aangetroffen, die vermoedelijk afkomstig zijn van diefstal. De brandweer is ter plaatse geweest voor het verrichten van metingen voor de veiligheid van het aanwezige personeel. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is komende dagen bezig met het ontmantelen van een container met (verouderde) munitie en mortieren.

Samenwerking tegen ondermijnende criminaliteit
In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit is samenwerking belangrijk. De FIOD, politie, Defensie, gemeenten, douane, Belastingdienst en OM werken samen om als overheid een vuist te maken tegen criminelen die de samenleving met hun activiteiten schade toebrengen. Defensie verleende bijstand aan de politie en het OM met een gespecialiseerd zoekteam. De zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ook maken ze gebruik van geavanceerde middelen. Ook kan het zoekteam met speciale apparatuur verborgen ruimtes ontdekken. Politie en justitie doen vaker een beroep op de zoekteams van Defensie.

Aanpak van witwassen
De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit en ondermijning. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten. Dat is ongewenst.
Het OM en alle andere betrokken diensten hebben sinds vorige jaar een nieuwe koers ingezet om het verstoren en afpakken van criminele geldstromen te verbreden. Het verstoren van het bedrijfsproces van criminelen vraagt om financiële opsporingsinspanningen, om de criminele geldstromen in kaart te brengen en ook om strategisch te kunnen bepalen waar afgepakt dient te worden. De bedoeling van de aanpak is dat crimineel geld niet meer kan worden geherinvesteerd in criminaliteit en dat criminelen daar niet meer ongestoord van kunnen genieten.

Bron: politie.nl

Gedeeld

Geef een antwoord