3000 politieagenten langdurig ziek thuis

Volgens voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB) zitten sinds 2013 zo’n 3000 politieagenten ziek thuis. Zij hebben niet of nauwelijks contact met hun werkgever. De vakbondsman heeft stevige kritiek op het beleid van de Nationale Politie.

Niet alleen Struijs klaagt over de manier waarop de Nationale Politie met zieke werknemers omgaat. Ook het UWV heeft flinke kanttekeningen bij het beleid en heeft volgens de vakbondsman al verschillende keren boetes uitgedeeld. Nog een groot probleem is volgens de bonden dat politiemensen die zich kritisch uitlaten niet altijd serieus worden genomen. Zij worden zelfs slachtoffer van pesterijen. Collegavakbond ACP wil hierover in gesprek met korpschef Erik Akerboom en eventueel minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie.

Reorganisatie
Struijs sprak onder andere met EenVandaag en vertelde over een case waarbij een agente na een kritisch geluid een arbeidsconflict kreeg, waarna de politie haar op medische gronden wilde ontslaan. De ACP noemde ook nog andere ‘kunstgrepen’ om agenten de organisatie uit te krijgen. Als oorzaken noemen de bonden de veranderingen door de reorganisatie, de druk op leidinggevenden en de toegenomen werkdruk. Maar ook voor de reorganisatie was het volgens de NPB al niet makkelijk om kritiek te leveren op de organisatie. Het gevolg is dat ontevreden medewerkers zich ziek melden. En dat is meestal het begin van een nieuwe lijdensweg, waarbij de medewerker nog verder onder druk wordt gezet. Alle politievakbonden hebben volgens Struijs hun handen vol om mensen goed te begeleiden die kritiek hebben binnen de politieorganisatie.

Gedeeld

Geef een antwoord