Belgische politie mag nu op internet infiltreren

Onderzoekers van de lokale- en federale politie in België mogen binnenkort infiltreren op internet. Dit nadat een besluit van minister Koen Geens van Justitie is goedgekeurd door de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De maatregel is het gevolg van de voortdurende stijging van het aantal misdrijven op internet. Vorig jaar werden bij de politie 14.757 nieuwe feiten gemeld, variërend van oplichtingen en zedenmisdrijven tot illegale wapenhandel en terrorisme. In 2011 ging het om nog ‘maar’ 4.348 feiten. Daarom wijzigde de minister van Justitie anderhalf jaar geleden de wet op de bijzondere opsporingsmethoden. Voordat gebruik gemaakt mocht worden van die wijziging, die onder andere infiltratie op internet inhoudt, was nog wel een uitvoeringsbesluit nodig. Dankzij het gunstige advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit is die nu rond. De verwachting is dat de nieuwe situatie zal bijdragen aan de aanhouding van meer drugshandelaars, oplichters, kinderlokkers en terroristen.

Dark web
Zowel rechercheurs bij de gerechtelijke diensten van de federale politie als bij de rechercheteams van de lokale politie mogen nu via internet infiltreren. Hun leidinggevenden zullen hen daarvoor aanduiden en een parketmagistraat zal hen de opdracht geven. Wel zullen de medewerkers eerst een specifieke interne opleiding moeten volgen. Vervolgens kunnen zij dan, al of niet met een fictieve identiteit, via internet contact kunnen leggen met personen die van strafbare feiten worden verdacht. Het gaat dan om misdrijven waarop minimaal een jaar gevangenisstraf staat. Er wordt zowel met het normale internet als met het ‘dark web’ gewerkt. Dat laatste gebruiken criminelen om onder andere drugs en illegale wapens te verhandelen. Verder zal men actief gaan jagen op kinderlokkers en verspreiders van kinderporno. Daarbij worden ruime bevoegdheden gehanteerd. Het is alleen niet toegestaan om mensen via internet te verleiden om strafbare feiten te begaan.

Gedeeld

Geef een antwoord