Bovenregionale Recherche-eenheden opnieuw succesvol

De zes Bovenregionale Recherche-eenheden van de politie in Nederland waren in 2007 opnieuw succesvol in hun aanpak tegen de (middel)zware regio-overschrijdende criminaliteit.

Het ging om woning- en bedrijfsinbraken, overvallen en ramkraken, maar ook zwaardere fraudedelicten als faillissements-, hypotheek- of beleggingsfraude. Er werden meer dan 1900 misdrijven opgelost. Daarbij zijn in totaal 661 verdachten aangehouden en heeft de rechter 230 jaar gevangenisstraf opgelegd aan de in 2007 vervolgde verdachten. Daarnaast moesten de veroordeelden bij elkaar ruim 1,6 miljoen euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Dit staat in het jaarverslag van de Bovenregionale Recherche Overleg (BRO) over 2007 dat vandaag is verschenen.

In 2007 zijn bij het BRO 101 projectvoorstellen binnengekomen op het gebied van middencriminaliteit (32) middelzware financiële criminaliteit (45) en zware financiële criminaliteit (24), die allen zijn gehonoreerd. In totaal liepen er 133 lopende onderzoeken en zijn er 102 onderzoeken afgerond. Een lichte daling ten opzichte van de het jaar daarvoor.

Bij de BR-eenheden is ook een aantal criminaliteitsfenomenen projectmatig aangepakt. Zo zijn in het project Apollo een groot aantal onderzoeken verricht naar verdachten die zich schuldig maakten aan advance fee-fraude. Dit zijn zeer omvangrijke oplichtingspraktijken, waarbij wereldwijd via brieven, faxen of e-mails mensen worden benaderd om geld te betalen aan de verdachten om een niet-bestaande erfenis of loterijprijs te verkrijgen. Het project heeft hiermee een belangrijke internationale prijs op het gebied van financieel rechercheren in de wacht weten te slepen.
Ook heeft bij één van de BR-eenheden ondergebrachte projectteam Ladingdiefstallen zich beziggehouden met opsporingsonderzoeken naar diefstallen van vrachtautoladingen. Die hebben geleid tot een aantal preventieve maatregelen door de transport- en verzekeringsbranche om in de toekomst dergelijke diefstallen te voorkomen.

In 2007 heeft de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) in opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie een evaluatie-onderzoek verricht naar het functioneren van de bovenregionale recherche (BR). Uit de evaluatie is gebleken dat de BR aan zijn doel beantwoord en sinds de invoering ervan een stevige organisatie voor de opsporing van “bovenregionale criminaliteit” van de grond is gekomen.

In 2003 werd door de ministers van BZK en Justitie besloten tot het oprichten van zogenaamde bovenregionale rechercheteams. Verspreid over Nederland zijn samenwerkingsverbanden ingericht tussen (twee of meer) aangrenzende regio’s en zijn opsporingsteams gevormd die bestaan uit politiemensen van de aangesloten regio’s.
Het BRO stuurt de bovenregionale recherche aan en is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie (OM), het Korpsbeheerdersberaad (Kbb), en de Raad van Hoofdcommissarissen (RHC). Het BRO prioriteert en verdeelt de onderzoeken en bewaakt de voortgang daarvan.

Gedeeld

Geef een reactie