Kabinet wil agenten continu gaan screenen

Om corruptie binnen de politie effectiever te bestrijden, wil het Kabinet de screening van politiemedewerkers aanscherpen. Agenten, maar vaak ook hun familieleden, worden straks continu in de gaten gehouden, zo laat het AD weten.

Het plan staat beschreven in een conceptwet die is voorgelegd aan deskundigen. Door de nieuwe regels worden agenten binnenkort continu gescreend. Screening gebeurt nu alleen nog bij de sollicitatie en bij verandering van functie. In de toekomst zal het direct bekend worden als een agent buiten zijn boekje gaat, zo verwacht men van de nieuwe wet. Daaronder vallen ook alcohol, seks-, gok- en internetverslavingen in de privésfeer. Want die kunnen ertoe leiden dat agenten kwetsbaar worden voor chantage of omkoping. Ook wordt gekeken of familieleden en vrienden zich niet in het criminele milieu begeven. Dat gebeurde tot nu toe alleen bij functionarissen op gevoelige posities. Verder worden bedrijven onder de loep genomen, als deze diensten aan de politie leveren, zoals beveiliging van de kantoren of automatisering.

Gedeeld

Geef een reactie