Landelijke actie tegen mobiel banditisme

De politie maakt bekend dat zij tijdens een landelijke actie tegen ‘mobiel banditisme’, ofwel rondtrekkende criminele bendes, meer dan zestig aanhoudingen heeft verricht. Onder de verdachten zijn stelselmatige winkeldieven, maar ook bestuurders en inzittenden van auto’s met valse of vervalste rijbewijzen of identiteitsbewijzen.

Van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 mei speurden agenten naar rondtrekkende dadergroepen die zich schuldig maken aan criminele activiteiten als winkeldiefstal, drugshandel, identiteitsfraude en woninginbraken. De actie werd ondersteund door de Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst en de IND. Ook de Duitse, Belgische en Roemeense politie waren nauw betrokken bij de actie. Er werden duizenden personen gecontroleerd.

ANPR
De aanpak van mobiel banditisme staat hoog op de prioriteitenlijst van de politie. De dadergroepen komen uit heel Europa maar de actie richt zich ook op bendes die vanuit Nederland opereren en bijvoorbeeld woninginbraken plegen. Leden van de dadergroepen maken gebruik van katvangersvoertuigen of vervalste documenten om hun criminele gedragingen te maskeren. Veel van deze voertuigen zijn gecontroleerd. Om bijvoorbeeld katvangersvoertuigen op te sporen werd gebruik gemaakt van ANPR-camera’s. Deze scannen kentekens en als een kenteken voorkomt in een referentiebestand geeft het systeem een hit. Het kan dan om een gestolen auto gaan, maar ook om een auto die op naam van een katvanger staat of op andere wijze al eens in verband is gebracht met mobiel banditisme.

Internationaal
Op snelwegen, parkeerplaatsen, het onderliggende wegennet, maar ook op het water en in treinen voerde de politie controles uit. Specialisten controleerden onder andere identiteitsbewijzen op echtheid. Bij controles van personen konden de agenten direct via een speciaal ontworpen app de landelijke systemen raadplegen. Dezelfde bevraging werd tegelijkertijd ook bij Europol gedaan. Hierdoor konden ook de systemen van Europol en de betrokken landen worden bevraagd. Tijdens de actie werden de systemen bijna 1700 keer geraadpleegd. Dit resulteerde onder andere in bijna honderd gevallen tot interessante informatie voor internationale politieorganisaties. Dat kunnen onderzoeken zijn naar onder andere mensenhandel/mensensmokkel, wapenhandel, drugssmokkel en inbraken. De uit het buitenland verkregen gegevens leverde ook de Nederlandse politie informatie op die hier nog niet bekend was. Deze informatie gaat bijvoorbeeld in de toekomst helpen criminelen te ontmaskeren en aan te houden.

Bron: politie.nl

Gedeeld

Geef een reactie