Brandbrief over falend politiesysteem

Volgens de Amsterdamse politiechef Aalbersberg blijkt het plaatsbepalingssysteem PBS van de politie ernstige tekortkomingen te vertonen. Daardoor ‘verdwijnen’ agenten en auto’s, zo schrijft hij in een vertrouwelijk bedoelde brief aan korpschef Akerboom, die in handen van de media is gekomen.

Politiemensen lopen volgens Aalbersberg gevaar omdat het systeem waarmee de meldkamer kan zien waar wagens zich bevinden, faalt. Ook zouden agenten naar verkeerde locaties worden gestuurd. De Amsterdamse politiechef eist daarom per direct actie, want hij maakt zich niet alleen zorgen om de veiligheid van zijn medewerkers, maar ook om die van burgers, die dringend politiehulp nodig hebben. Tekortkomingen van het PBS-systeem van CityGIS/Intemo zijn onder andere verbindingsproblemen, verouderde kaarten, onnauwkeurige plaatsbepaling en instabiliteit. Daarom kunnen diverse politievoertuigen niet worden gebruikt. Het probleem speelt overigens in het hele land. Steeds meer agenten gebruiken liever hun eigen smartphone om de weg te vinden.

Gedeeld

Geef een reactie