Onvoldoende geld om politie goed op te leiden

De Telegraaf is in het bezit gekomen van politiedocumenten waaruit blijkt dat er niet genoeg geld is voor opleidingen. Er is dit jaar 43,2 miljoen euro nodig, terwijl er maar 22,7 miljoen beschikbaar is. Dit gaat vooral ten koste van trainingen in digitale opsporing.

Digitale opsporing wordt steeds belangrijker voor de politie, ook waar het gaat om onderzoek naar traditionele criminaliteit. Er was 6,7 miljoen euro nodig om digitale rechercheurs op te leiden en digitaal geschoolde ‘zij-instromers’ te leren hoe zij digitale informatie in geldige juridische bewijslast kunnen omzetten.
SP-Kamerlid Michiel van Nispen zegt tegenover De Telegraaf het ’onbegrijpelijk’ te vinden dat er binnen de politie geen geld is voor opleidingen. Aan de ene kant belooft de minister een stevige aanpak van kinderporno en aan de andere kant is er geen geld om de daarvoor benodigde specialisten op te leiden.

Enquête
Ook voor reanimatiecursussen is geen geld. Hiervoor was 2,4 miljoen euro nodig. Verder gaan de budgettekorten ten koste van juridische opleidingen, die nodig zijn om succesvol crimineel vermogen af te kunnen pakken. Verder ontbreekt 2 miljoen euro die nodig is om nieuwe rij-instructeurs op te leiden.
Op initiatief van de Nederlandse Politiebond is een enquête gehouden onder enkele honderden rechercheurs over de aanpak van de vooral zwaardere criminaliteit in Nederland. Het rapport ’Noodkreet van de recherche’ zal vermoedelijk eind deze maand worden gepresenteerd.
De regering heeft voor de komende periode wel extra geld vrijgemaakt voor de politie, maar velen twijfelen er aan of dit ten goede zal komen aan noodzakelijk geachte opleidingen.

Gedeeld

Geef een reactie