Politie betaalt jaarlijks miljoen euro aan schadeclaims

Door politiegeweld veroorzaakte materiële schade leverde de afgelopen jaren zo’n 2500 claims op. Gemiddeld gaat het om zo’n 500 grotere claims per jaar met een totaal schadebedrag van rond de 1 miljoen euro. Dit blijkt uit gegevens die de NOS bij de politie heeft opgevraagd.

De geclaimde schade ontstaat onder andere bij hardhandige arrestaties. Bijvoorbeeld doordat een deur wordt ingetrapt. Dit laatste gebeurt ook wel eens onterecht als de politie een verkeerd adres of een valse melding heeft doorgekregen. Ook komen soms claims binnen als de politie schade heeft veroorzaakt om hulp te kunnen verlenen aan iemand in nood of als in beslag genomen spullen vermist raken. Verder gaat het om schade die tijdens achtervolgingen wordt veroorzaakt en claims van agenten die een ongeval krijgen tijdens een training.

Betere procedure
Onno Meijer, schadecoördinator bij de politie, verklaart tegenover de NOS, dat het aantal claims en de schade enorm meevallen gezien de grootte van de politie, het aantal acties en de aard van het politiewerk. Niettemin erkent hij dat het om veel geld gaat en dat de politie zich daarom gaat inspannen het aantal claims te verminderen. Ook komt er een betere procedure om claims af te handelen. Er komt één centraal punt, waar alle schades zullen worden geregistreerd. Zo ontstaat volgens Meijer een beter zicht op de gevallen waarin ten onrechte schade is veroorzaakt, zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden. Hiervoor wordt een speciale preventiemedewerker aangesteld.

Gedeeld

Geef een antwoord