Politie: criminaliteit gedaald; reactietijden verbeterd

De politie heeft cijfers over het eerste halfjaar van 2018 gepubliceerd. Het gaat om criminaliteitscijfers en reactietijden per gemeente en plaats. Uit de cijfers blijkt dat de geregistreerde criminaliteit verder is gedaald en de reactietijden licht zijn verbeterd.

In de eerste helft van 2018 registreerde de politie in totaal 372.000 misdrijven, ten opzichte van 421.000 in dezelfde periode in 2017. Dit is een afname van ruim 11 procent. De daling geldt voor bijna alle soorten misdrijven. Het aantal geregistreerde vermogensdelicten daalt sterker dan het aantal geweldsmisdrijven. Opvallend is de sterke afname van zakkenrollerij (36 procent). Korpschef Erik Akerboom: “Dalende cijfers botsen soms hard met de realiteit. De cijfers blijven abstract als je als burger iets bent overkomen.”
De politie wees al eerder op verschuiving naar moeilijk meetbare vormen van criminaliteit, zoals ondermijning. Mensen doen daar geen aangifte van maar die criminaliteit vormt wel degelijk een maatschappelijk probleem. Dat heeft al langere tijd de aandacht en vraagt ook steeds meer politie-inzet.

Reactietijden bij spoed
De politie was in de eerste helft van 2018 gemiddeld sneller op de plaats van de melding. Dat blijkt uit de reactietijden bij spoedmeldingen per gemeente. De politie is landelijk in 85,5 procent van de spoedmeldingen binnen 15 minuten ter plaatse, met een duidelijke piek tussen de 3 en 10 minuten. Dat is een verbetering van 0,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017.
De politie wil transparant zijn en publiceert tegenwoordig structureel cijfers over onder andere aangiftes en prestaties. Deze politiecijfers worden aangeboden via het nieuwe dataportaal data.politie.nl. Hiervoor werkt de politie intensief samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De data op data.politie.nl wordt de komende tijd verder uitgebreid. Alle data op deze website worden als Open Data aangeboden. De criminaliteitscijfers en reactietijden worden standaard voor elke gemeente per kwartaal aangevuld.

Technische toelichting meerjarig beeld
Op het dataportaal staan de cijfers vanaf 2012. Bij de beoordeling van de criminaliteitscijfers in meerjarig perspectief, moet rekening gehouden worden met de volgende aandachtspunten:
De afgelopen jaren was er sprake van een daling van de geregistreerde criminaliteit van circa 6 procent per jaar. Sinds april 2017 is voor het doen van internetaangifte naast het inloggen via DigiD (sinds juni 2016) ook de zogenoemde DigiD 2 authenticatie vereist. Hierbij wordt een bevestiging via je mobiel gevraagd. Dit leverde een trendbreuk op, zowel ten aanzien van het aantal internetaangiften als van het totaal aantal geregistreerde misdrijven. Dit is dan ook terug te zien bij die misdrijven waarbij via internet aangifte kan worden gedaan (diefstal en vernieling).
In mei 2015 is er een nieuwe indeling voor fraude ingevoerd. Hierbij wordt nu onderscheid gemaakt tussen horizontale, verticale en overige fraude. In geval van horizontale fraude gaat het om fraude waarbij burgers en bedrijven slachtoffer zijn. Ook worden sinds mei 2015 meldingen van fraude geregistreerd met onlinehandel (onderdeel van horizontale fraude) als aangifte van een misdrijf. Dit gaf een toename van circa 40.000 misdrijven op jaarbasis.
Vanaf 2016 wordt mensenhandel onder 1.6.3 Veiligheid overig weggeschreven. Dit is de reden van de daling tot 0 bij 3.2.3 mensenhandel.
Bij de geregistreerde misdrijven zijn ook de pogingen opgenomen. Voor sommige misdrijven (bijvoorbeeld moord/doodslag) levert dat een veel hoger aantal op dan het aantal voltooide misdrijven.

Bron: politie.nl

Gedeeld

Geef een antwoord