Politie kreeg 43 klachten over etnisch profileren in 2018

In 2018 zijn door de politie in totaal 43 klachten ontvangen over burgers die zich etnisch geprofileerd voelen. Dat zijn er drie minder dan het jaar ervoor. Wie een klacht heeft over een politiecontrole en vermoedt etnisch geprofileerd te zijn, kan dat sinds december 2016 melden via de politieapp.

De politieapp heeft een klachtenmodule, omdat de politie goed zicht wil op hoe vaak burgers zich etnisch geprofileerd voelen en of dit al dan niet terecht is.
“We krijgen als politie gelukkig steeds beter inzicht in de aard en omvang van dit soort klachten”, zegt Lute Nieuwerth, portefeuillehouder Kracht van het Verschil bij de politie: “Het is belangrijk dat mensen die een vervelende ervaring met de politie hebben dat melden. Wij zijn een lerende organisatie, dus die klachten helpen ons om het de volgende keer beter te doen. Onze klachtenprocedure is gericht op het herstel van vertrouwen van burgers in de politie en op het leren van signalen van burgers over hoe de dienstverlening beter kan. Dat lukt gelukkig vaak als burgers en politie met elkaar in gesprek gaan en beter begrip krijgen voor elkaars overwegingen. Achter iedere klacht gaan verhalen schuil. Zowel van de klagers als van de politiemensen.”

Wijze van klagen
Van de 43 klachten kwamen er vorig jaar twee binnen via de politie-app, 27 via politie.nl, vijf klachten zijn schriftelijk ingediend, één klacht telefonisch, één klacht via e-mail en één klacht werd via de gemeente doorgestuurd. Van zes klachten kon de wijze van indiening niet worden achterhaald. In totaal ontving de politie vorig jaar 9579 klachten.

Klachtenprocedure
Alle klachten die de politie in 2018 in behandeling heeft genomen, worden afgehandeld volgens de geldende klachtenprocedure. Die procedure is gericht op het herstel van vertrouwen van burgers in de politie en op het leren van signalen van burgers over hoe de dienstverlening beter kan. Dat doet de politie door de betrokkenen – de politiemedewerker en degene die de klacht heeft ingediend – met elkaar in gesprek te brengen. Dit wordt de eerste fase van de klachtafhandeling genoemd. Maar soms zijn mensen ook na de eerste afhandeling van hun klacht niet tevreden. Dan start fase twee, waarbij een onafhankelijke klachtencommissie zowel de klager als de betreffende politieambtenaren hoort. De klachtencommissie adviseert de politiechef vervolgens over de afdoening van de klacht.

Afhandeling klachten
In 25 gevallen is de klacht in de eerste fase afgehandeld door middel van een gesprek met de klager. Daarvan werden zestien klachten als onterecht aangemerkt, één klacht werd terecht bevonden. In acht gevallen kon geen standpunt worden ingenomen. Eén klacht werd in de tweede fase door de politiechef als ongegrond beoordeeld, na advisering door de klachtencommissie.
Van de binnengekomen klachten zijn er tien om verschillende redenen niet behandeld, omdat er bijvoorbeeld geen contact kon worden gevonden met de klager, de klacht werd ingetrokken of omdat deze niet ontvankelijk was. Drie klachten waren eind vorig jaar nog in behandeling in de eerste fase en vier klachten zaten in de tweede fase.

Lees ook: negen vragen over hoe de politie omgaat met klachten etnisch profileren en wat de politie doet om etnisch profileren te voorkomen.

Bron: Politie.nl

Gedeeld

Geef een antwoord