Politievrijwilligers pleiten voor passende beloning

In sommige regio’s moeten politievrijwilligers structureel bijspringen vanwege een structureel tekort aan betaalde agenten. De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers LOPV wil daarom betere afspraken, zo schrijft het AD. Het structureel inzetten van politievrijwilligers is namelijk tegen de regels.

Veel politie-eenheden kampen met capaciteitsgebrek en dat leidt soms tot ‘creatieve’ oplossingen. Zo kregen politievrijwilligers in Twente dit jaar het verzoek om vaker te komen werken. De vaste vergoeding van 7,5 euro per uur zou dan tijdelijk worden verdubbeld. Dit initiatief werd op verzoek van de LOPV beëindigd, omdat vrijwilligers volgens deze organisatie niet bedoeld zijn op structurele tekorten bij de beroepspolitie op te lossen. De ongeveer 2.700 politievrijwilligers horen bóven de normale sterkte te werken en mogen geen onderdeel worden van de vaste bezetting.

Passende beloning
Ook in Den Haag werden politievrijwilligers gevraagd vaker beschikbaar te zijn. Hier ging het om taken bij de arrestantenzorg en de afdeling Bewaken en Beveiligen, die zorgdraagt voor de veiligheid van ambassades en Eerste en Tweede Kamer. Zij zijn daarvoor geschikt, omdat zij dezelfde opleiding hebben gevolgd als gewone politieagenten. Het merendeel mag een wapen dragen en de vrijwilligers weten hoe ze moeten reageren in noodsituaties. De LOVP vindt echter dat als vrijwilligers structureel worden ingezet zij ook een passende beloning moeten krijgen. Verder wil de belangenorganisatie dat de structurele inzet van politievrijwilligers wordt geregeld in het cao-overleg bij de politie, zodat er ook goede afspraken komen over de werktijden. Vrijwilligers mogen nu maximaal 576 uur per jaar werken voor de politie.

Gedeeld

Geef een antwoord