Politievrijwilligers sturen brandbrief naar korpschef

De Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers (LOPV) heeft een brandbrief gestuurd aan korpschef Eric Akerboom. In de brief wordt deze opgeroepen om te garanderen dat er in 2018 alsnog een substantiële opleidingscapaciteit beschikbaar komt voor politievrijwilligers.

De reden van de brief is dat inmiddels  duidelijk is geworden dat het korps niet van plan is om in 2018 in huidige en nieuwe politievrijwilligers te investeren. Ook voor de jaren erna is buitengewoon onzeker of hier ruimte voor wordt gemaakt. Het korps gaat hiermee rechtstreeks in tegen cao-afspraken, diverse toezeggingen van de minister en wensen vanuit de politie. Volgens die afspraken zou er juist extra in vrijwilligers geïnvesteerd worden, maar dat is niet gebeurd en dreigt nu helemaal niet meer te gebeuren.

Onvoorstelbare berg werk
Politievrijwilligers zijn zeer gemotiveerde medewerkers die een onvoorstelbare berg werk verzetten. Zonder politievrijwilligers zou er aanzienlijk minder blauw op straat zijn. Ook voegen ze veel diversiteit toe aan het korps, door hun uiteenlopende achtergronden. Het is daarom niet te verkroppen dat het korps haar vrijwilligers keer op keer in de kou laat staan. Steeds meer vrijwilligers haakten in de afgelopen jaren al gedemotiveerd af. Hun kritiek was steevast dat de politie een onbetrouwbare organisatie is om vrijwilligerswerk bij de verrichten. Als er niets verandert aan de opleidingsplannen voor 2018 en verder, dan dreigt zelfs een verhoogde uitstroom van politievrijwilligers. Door het totale gebrek aan opleidingsplaatsen stromen er voorlopig ook geen nieuwe vrijwilligers meer in.

Niet meer geloofwaardig
Als de situatie niet verandert, kan de LOPV naar eigen zeggen niet meer geloofwaardig met het korps in gesprek over nieuw vrijwilligersbeleid. Achter de schermen wordt daar nog steeds aan gewerkt, maar onderdeel van dat pakket moet zijn dat vrijwilligers zich kunnen doorontwikkelen in hun vrijwilligerswerk. Daar is opleidingscapaciteit voor nodig. Als die er niet komt, valt ook niet meer te weerspreken dat het korps een onbetrouwbare organisatie is voor vrijwilligerswerk.
Het bestuur van de LOPV wacht nu de reactie van de korpschef af. Het vraagt alle vrijwilligers om dit ook te doen. Er zijn geluiden bekend van vrijwilligers die tijdens Prinsjesdag een spontaan werkoverleg willen houden tijdens de rijtoer van de koning. Het LOPV-bestuur adviseert alle +/- 150 politievrijwilligers die aanstaande dinsdag worden ingezet om de route van de Glazen Koets te beveiligen om hiervan af te zien. Juist met een ongestoord verloop van Prinsjesdag bewijzen politievrijwilligers vanuit alle windstreken van Nederland al jarenlang hoe onmisbaar ze zijn voor het korps. Als de reactie van de korpschef onbevredigend is, dan zullen ze zich op een later moment op andere acties beraden.

De brandbrief aan de korpschef kunt u via deze link lezen.

Foto: LOPV

 

Gedeeld

Geef een reactie