Steeds grotere kloof tussen politie en burger

Uit een vandaag gepubliceerd rapport van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap is op te maken dat de ‘slagkracht’ van politieteams is gegroeid sinds 2015, maar dat hetzelfde geldt voor de afstand tot de burger, aldus NRC Handelsblad.

Politiemensen zijn volgens het vandaag gepubliceerde rapport niet te spreken over het functioneren van de begin vorig jaar ingevoerde ‘robuuste basisteams’. Die zouden veelal ontaard zijn in een ‘anonieme grote hoop’ met te veel verschillende leidinggevenden. Ook wordt de kloof tussen politie en burgers steeds groter. Niet op de laatste plaats door de trend om aangifte te doen via internet. Het onderzoek was gericht op de zogenoemde ‘robuuste basisteams’, die de ruggengraat van de Nationale Politie vormen. Binnen deze basisteams werken politiemensen die op incidenten afgaan, contact houden met de wijk en veel voorkomende criminaliteit bestrijden.

Afstand
Door sluiting van bureaus en digitalisering van het aangifteproces zien politiemensen de afstand tot de burger steeds verder toenemen. ‘De politie is bezig met het organiseren van afstand’, staat in het rapport te lezen. En: ‘Burgers die spontaan langs willen komen bij een politiebureau worden daarin ontmoedigd’.
De basisteams werden begin 2015 geïntroduceerd om de Nationale Politie een landelijke organisatiestructuur te geven. Het werden grote teams van 60 tot 200 voltijdbanen, die ‘slagvaardig’ genoeg moesten zijn om in elk gebied alle ‘basispolitietaken’ uit te kunnen voeren. Over dat laatste zijn geen klachten. De Nationale Politie ziet dan ook geen aanleiding om iets te veranderen aan de structuur met basisteams. Wel zal volgens Gery Veldhuis, landelijk portefeuillehouder voor de basisteams, gekeken worden naar hoe de afstand tot de burger weer verkleind kan worden.

Gedeeld

Geef een reactie