Stijging integriteitsonderzoeken naar politieagenten

In 2017 deed de politie 1509 keer onderzoek naar de integriteit van medewerkers. Meestal na klachten van burgers over bijvoorbeeld machtsmisbruik, geweld of ander gedrag. Het aantal betekent een stijging van 150 ten opzichte van het jaar ervoor.

Het aantal integriteitsonderzoeken op jaarbasis schommelt al een aantal jaar tussen de 1200 en 1500. Het gaat daarbij om zowel oriënterende als strafrechtelijke en disciplinaire onderzoeken. Vorig jaar startte de politie 548 disciplinaire onderzoeken naar 608 medewerkers.Daarbij ging het 226 keer om misbruik van de positie van de agent, 142 keer om geweld en/of bejegening en 127 keer om de houding en gedrag van de politiemedewerker. Soms krijgt de betreffende medewerker een waarschuwing, maar er kan ook ontslag volgen als blijkt dat er sprake is geweest van ontoelaatbaar gedrag. Dit laatste gebeurde 121 keer in 2017. In 2016 werd 126 keer (on)voorwaardelijk ontslag opgelegd. De cijfers komen uit de jaarverantwoording over 2017 waar de politie binnenkort mee naar buiten komt.

Gedeeld

Geef een antwoord