Weinig klachten over proactief controleren door politie

De politie kreeg het afgelopen jaar naar eigen zeggen slechts 46 klachten over proactief controleren. Het gaat dan om klachten van mensen die menen op grond van hun etniciteit te zijn geselecteerd bij een politiecontrole.

Sinds een jaar is het mogelijk om via de politieapp klachten in te dienen. Zo wil de politie beter zicht krijgen op hoe vaak burgers zich etnisch geprofileerd voelen en of dit al dan niet terecht is. Portefeuillehouder Diversiteit Peter Slort over proactieve controles: “Proactieve controles zijn alle controles die politieagenten op eigen initiatief doen, zonder dat bijvoorbeeld de meldkamer een opdracht heeft gegeven. Als ze afwijkende gedragingen of een verdachte situatie zien, gaan ze over tot een controle. Dit gebeurt vaak op basis van (jarenlange) ervaring en professionele intuïtie, maar moet altijd worden onderbouwd door objectieve gronden.”

Klachten
Via de app is het voor burgers makkelijk om een klacht in te dienen tegen de politie. Ook is de registratie nu aanzienlijk vergemakkelijkt. Zo is nu gebleken dat in 2017 de politie in totaal 46 klachten over etnisch profileren heeft ontvangen, terwijl er in die periode tienduizenden controles zijn uitgevoerd. Wel erkent de politie dat waarschijnlijk ook vaak geen klacht wordt ingediend, omdat burgers niet verwachten dat de politie daar serieus iets mee doet. Volgens Slort niet terecht. De politieapp verzendt de klacht namelijk automatisch naar de Afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de betreffende politie-eenheid. VIK behandelt de klacht en neemt binnen vijf werkdagen contact op. De indiener kan zijn klacht dan toelichten en krijgt informatie over de vervolgprocedure. Eventueel gaat de klacht door naar een onafhankelijke klachtencommissie die de klager en de betreffende politieambtenaren hoort. Die commissie adviseert de politiechef vervolgens over de afdoening van de klacht. Als de klacht terecht blijkt, kunnen de agenten disciplinair worden gestraft.

Gedeeld

Geef een reactie