Politiek zit vaker op stoel van veiligheidsdiensten

Door de invoering van de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) ministeries meer dan voorheen bepalen naar welke dreigingen AIVD en MIVD moeten kijken. Hierdoor dreigt het risico van politisering van de inlichtingen, waarschuwt hoogleraar Paul Abels die hier vandaag een oratie over houdt.

Bijzonder Hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services Paul Abels werkte ruim twintig jaar bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de voorganger daarvan, de BVD. Hij stelt dat de veiligheidsdiensten tot nu toe zelf altijd een inschatting mochten maken over de ernst van dreigingen. Maar met de nieuwe wet gaan de ministeries bepalen wat er gedaan moet worden. Volgens de nieuwe hoogleraar zijn het de veiligheidsdiensten zelf die dit willen om zo de politiek medeverantwoordelijk te maken voor hun soms moeilijke beslissingen. Als nadeel noemt hij dat bepaalde dreigingen nu wellicht niet worden aangepakt, omdat daaraan politieke consequenties verbonden zouden kunnen zijn.

Gedeeld

Geef een antwoord