Politiekeurmerk steeds populairder in Rotterdam

In Rotterdam werden vorig jaar maar liefst 1200 meer certificaten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) uitgereikt dan in 2018. Het gaat om een stijging van ruim 40 procent. Dit meldt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

De Rotterdamse stadsmarinier Nienke Riemersma, die zich bezighoudt met de aanpak van onder meer woninginbraken, heeft hier geen verklaring voor. Feit is wel dat Rotterdam al jaren een succesvolle stimuleringsregeling heeft om huizen beter te beveiligen tegen inbraak.

Woninginbraken terugdringen
Sinds 2015 werkt de gemeente Rotterdam samen met de vier tot vijf grootste woningcorporaties om het aantal woninginbraken terug te dringen. Jaarlijks stoppen de corporaties samen 450.000 euro in een pot en de gemeente doet dat ook. “Die 9 ton wordt gebruikt om huurwoningen beter te beveiligen tegen inbraak, zoals het aanpassen van hang-en-sluitwerk, betere verlichting en bewakingscamera’s. Voorwaarde is wel dat de woningcorporaties na het uitvoeren hiervan de huur niet verhogen”, vertelt de stadsmarinier.

Hotspots
De landelijke trend dat het aantal woninginbraken al jaren daalt, is ook op Rotterdam van toepassing. Toch zijn er wijken in Rotterdam waar die daling minder hard gaat. “Elk jaar investeren we in inbraakpreventie in vijf wijken waar dit het geval is”, gaat Riemersma verder. “De wijk Bloemhof is één van die hotspots die dit jaar wordt aangepakt. Hele straten of hele huizenblokken worden in één keer beter beveiligd tegen inbraak. Zo’n aanpak kost best veel geld. Maar naarmate de tijd vordert, hebben we steeds meer huizen op orde en komen we soms weer bij een eerdere hotspot om die nog verder te verbeteren.”

Kostbaar proces
Volgens de stadsmarinier is het doel niet dat alle woningen direct aan de PKVW-normen voldoen. Het is namelijk een kostbaar proces bij woningen waar veel aan moet worden gedaan. Dan wordt begonnen met de belangrijkste aanpassingen en worden later andere punten aangepakt. “Je levert dat wat je substantieel kan doen. Het doel is dat woningen goed zijn beveiligd. Het Politiekeurmerk is belangrijk in de aanpak van woninginbraken en daar proberen we naar toe te werken.”

Stimuleringsregeling inbraakpreventie
De stimuleringsregeling is er niet alleen voor huurwoningen, maar ook voor woningeigenaren. “Als we in een bepaalde wijk aan de slag gaan, dan bieden we particuliere huiseigenaren een gratis veiligheidsscan en een fifty-fiftyregeling aan. Wij betalen de helft van de aanpassingen aan de woning tot maximaal 350 euro.” Het valt Riemersma op dat maar een klein deel van de huiseigenaren hier gebruik van maakt, 4 tot 5 procent. Toch komt het vaak wel neer op een paar honderd woningen die worden verbeterd.”
Riemersma benadrukt dat in de hotspot wijken ook wordt ingezet op gedragsbeïnvloeding. “Alleen een goed slot is niet voldoende om inbrekers buiten de deur te houden. Als mensen ramen open laten staan of de deur niet op slot draaien als ze even weggaan, dan kunnen dieven alsnog binnenkomen.”

Het volledige artikel is hier te lezen.

Gedeeld

Geef een antwoord