Principeakkoord voor nieuwe cao Veiligheidsdomein

De Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) en vakbond De Unie bereikten deze week een principeakkoord over een nieuwe tweejarige cao Veiligheidsdomein. De nieuwe cao bevat tal van voordelen voor werknemers, zoals 2,63 procent loonstijging en meer regie over vrije dagen.

De nieuwe cao kenmerkt zich volgens VBe NL opnieuw als een cao die tot stand komt op voordracht van werknemers en werkgevers die willen investeren in hun arbeidskrachten. Door uitvraag vooraf bij alle werknemers in de sector wordt de inhoud van de onderhandelingen bepaald. Dit jaar resulteert dat in een stevige loonparagraaf, een individueel keuzebudget, een betere pensioenregeling met generatiepact, ophoging van het scholingsbudget en regie over vrije dagen met uitruil van feestdagen. Middels DigiC zijn alle werknemers in de sector geraadpleegd. Deze raadpleging vormde de basis voor de onderhandelingen. De nieuwe cao gaat in op 1 oktober 2021, na goedkeuring van de werknemers die meegedaan hebben aan DigiC en de leden van VBe NL.

VBe NL en De Unie op 4 procent
De loonstijging volgt een vaste afspraak in de cao op 1 maart van ieder jaar. Deze wordt voor 1/3e deel gebaseerd op de onderhandelingen: 4%, voor 1/3e deel op de bedrijvenindex 2e kwartaal: 2% en voor 1/3e deel op de consumentenindex juni: 1,9%. De uiteindelijke stijging komt hierdoor op 2,63 procent. Naast de loonstijging starten partijen ook een individueel keuzebudget van 1 procent, bedoeld voor de nog in te richten benefitshop, pensioen, kopen van vrije dagen of de eindejaarsuitkering. Daarnaast komt er meer regelruimte rondom feestdagen (uitruil) en zijn er per kwartaal zes vrije dagen aan te wijzen. Bevrijdingsdag 5 mei wordt toegevoegd als jaarlijkse feestdag. De betrokken partijen spreken een vrijwillige, nieuwe en aanvullende pensioenregeling af om de magere en voor een groot deel van de werknemers ontbrekende pensioenvoorziening te verbeteren. Ook komt er een generatiepactregeling. In het veiligheidsdomein zijn steeds meer zzp’ers actief. Partijen leggen in de cao hiervoor een minimumtarief vast van 40 procent boven de geldende loonlijn.

Arbeidsmarkt en minister Koolmees
De arbeidsmarkt is krap en er heerst grote concurrentie met aanpalende cao’s. Deze willen VBe NL en De Unie voorblijven als koploper. De partijen doen dan ook een beroep op de minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid om de cao Veiligheidsdomein deze koppositie te laten behouden. Een cao waarin niet-leden gezamenlijk met vakbondsleden van De Unie de inhoud bepalen. Andere vakbonden en een aantal grootbedrijven met een monopoliepositie in de beveiliging erkennen de cao Veiligheidsdomein niet. Tot op heden is de cao Veiligheidsdomein door de minister erkend. Als dat verandert betekent dit dat werknemers er onder andere meer dan 1000 euro netto op achteruit zouden gaan, aldus VBe NL.

Gedeeld

Geef een antwoord