Bedrijf mag niet zomaar sociale media sollicitanten screenen

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens en 27 andere Europese privacytoezichthouders mogen werkgevers niet zomaar de sociale media van sollicitanten of werknemers doorzoeken. Dit mag alleen als er een legitieme reden is en er voldaan is aan de wettelijke voorwaarden.

Het is de meest voor de hand liggende manier om te controleren wat mensen bezighoudt. Even de naam van de te controleren persoon invoeren op Google, Facebook, LinkedIn of andere sociale media. Minder bekend is dat de Autoriteit Persoonsgegevens deze manier van screenen verboden heeft. Overtreding kan gaan leiden tot boetes van wel 20 miljoen euro als in mei volgend jaar de nieuwe Europese privacyverordening van kracht wordt. Daarin wordt het misbruik van sociale media expliciet verboden. De huidige privacyregels dateren nog uit 1995, toen er nog nauwelijks iets over personen op internet te vinden was.

Relevant
Toch gelden er ook nu algemene regels die ook van toepassing zijn op sociale media. Zo mag alleen screening van personen plaatsvinden als daar een legitieme reden voor is en aan wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Toestemming van de sollicitant is niet voldoende, want die kan vanwege de ongelijke machtspositie ook worden afgedwongen. Ook belangrijk is dat alleen naar informatie wordt gezocht die relevant is voor de (toekomstige) functie van de persoon. Er mag bijvoorbeeld niet gezocht worden naar medische informatie, tenzij dit wettelijk verplicht is voor de functie. De sollicitant of werknemer dient hierover vooraf geïnformeerd te worden. De AP waarschuwt verder dat informatie over personen door anderen op internet geplaatst kan zijn via een vals profiel.

Handhaving
Of de regels ook zijn te handhaven is zeer de vraag. Als al is na te gaan wie een profiel heeft bekeken, kan dat ook door een door de werkgever gemaakt vals profiel zijn. De sollicitant kan wel bezwaar aantekenen als hij op grond van informatie op sociale media wordt afgewezen, maar een beetje slimme werkgever zal een ander excuus voor de afwijzing verzinnen. Het advies is dan ook aan mensen om na te denken over wat zij op sociale media publiceren. Goed gedrag wordt dankzij internet steeds belangrijker, want wie zichzelf al niet voor werkgevers onaantrekkelijk maakt op sociale media, wordt vaak wel door anderen publiek gemaakt. Het zou van werkgevers onzorgvuldig zijn om met dergelijke informatie niets te doen.

Gedeeld

Geef een antwoord