Eis inzage medische dossiers lijkt op misleiding

Tot op de dag van vandaag weigeren zo’n 500 huisartsen om het nieuwe contract met VGZ te tekenen, onder meer vanwege de privacyschending.

Zorgverzekeraars VGZ en CZ lijken af te wijken van dwingende regels van het miniserie van Volksgezondheid. De zorgverzekeraars hebben namelijk in hun contracten voor huisartsen opgenomen dat ze recht op inzage hebben in medische dossiers, als dat voor controle van declaraties nodig is.

Bij navraag door Privacy Barometer zeggen zowel VGZ als CZ deze wettelijke regeling gewoon te volgen. Maar er is al een dwingende regeling van het ministerie van Volksgezondheid voor het controleren van declaraties van zorgverleners. Inzage in medische dossiers mag zeker niet zomaar. Controle door inzage in het medisch dossier mag alleen als er sprake is van een ernstig vermoeden van fraude en als andere controlemiddelen geprobeerd en uitgeput zijn.

Gedeeld

Geef een reactie