Privacy van crimineel in ziekenhuis onder druk

Politie en justitie gebruiken het ziekenhuis steeds vaker als bron van informatie. De bescherming van pati?nten is de laatste jaren sterk afgenomen en regels over het gebruiken van medische informatie zijn onduidelijk en soms ondeugdelijk, waardoor criminelen in het ene ziekenhuis meer kans op ontdekking maken dan in het andere volgens de Volkskrant.

Uit de studie Boeven in het ziekenhuis van arts en juriste Wilma Duijst-Heesters blijkt dat er aan alle kanten wordt gemorreld aan het medisch beroepsgeheim. Daarmee is het tijd voor duidelijkheid. Medici worden onder druk gezet om vertrouwelijke gegevens van pati?nten te melden. Rechters mogen die informatie terzijde leggen als onrechtmatig verkregen bewijs, maar doen dat blijkens het onderzoek nauwelijks.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat het belang van de opsporing vaak zwaarder weegt dan het beroepsgeheim. De ziekenzaal waar een verdachte pati?nt ligt bijvoorbeeld, moet als een tijdelijke woning worden gezien en mag zonder huiszoekingsbevel niet worden binnengevallen. Maar over de behandelkamer van een arts zwijgt de wet. Over het aftappen van de telefoon van medisch personeel bestaat eveneens onduidelijkheid.

Het schenden van het beroepsgeheim door een hulpverlener heeft in de praktijk weinig gevolgen aldus het onderzoek. Hierdoor is de drempel lager geworden om mee te werken met politie en justitie.

Link: Volkskrant

Gedeeld

Geef een antwoord