Privacywaakhond wil budget van 100 miljoen euro

De groei van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is volgens deze organisatie noodzakelijk vanwege de snel digitaliserende samenleving. Alleen met een sterke privacywaakhond kan Nederland verantwoord economisch blijven groeien en verder digitaliseren en innoveren.

De AP wil naar een structurele financiering van 100 miljoen euro, vergelijkbaar met het budget van andere Nederlandse toezichthouders. Dat staat in de position paper van de AP die vandaag naar de informateur is gestuurd. Nederland zou een sterke privacywaakhond nodig hebben om de voortrekkersrol te kunnen blijven vervullen als een van de meest gedigitaliseerde én innovatieve landen ter wereld. Dat vraagt dat burgers en bedrijven zich veilig online kunnen bewegen en vertrouwen blijven houden in de overheid.

Goed onderbouwde discussie
De position paper is bedoeld om bij te dragen aan een goed onderbouwde discussie tijdens de formatieonderhandelingen en het debat over de Voorjaarsnota 2021. Dat is belangrijk omdat in de formatie van een nieuw kabinet bestuurlijke keuzes worden gemaakt voor de komende jaren. Digitalisering – en de impact daarvan op de samenleving – speelt daarin een belangrijke rol.
De position paper van de AP sluit aan op twee recente moties van de Tweede Kamer. Begin 2021 riep de Tweede Kamer het demissionaire kabinet op om onafhankelijk onderzoek van KPMG naar de taken en middelen van de AP om te zetten in beleid en het geschetste groeipad voor de AP naar 470 fte in 2025 te volgen.
Inmiddels is het formatieproces van start gegaan. Het organiseren van tegenmacht speelt een prominente rol in het politieke en maatschappelijke debat over een nieuwe bestuurscultuur. In die context heeft de Tweede Kamer een oproep gedaan om, in lijn met de eerdere motie, te investeren in de AP en zo tegenmacht binnen onze democratie te waarborgen.

Gedeeld

Geef een antwoord