Ajax Systems verkleint kans op nodeloos alarm aanzienlijk

Met het nieuwe besturingssysteem OS Malevich 2.10 zegt Ajax Systems de kans op onnodig alarm enorm te kunnen verkleinen. Daarvoor is een groot aantal functies toegevoegd. Het draadloze inbraak-, overval- en brandsignaleringssysteem voldoet nu aan hoge normen, zoals de Britse PD 6662: 2017.

De fabrikant zegt in OS Malevich 2.10 de beste functies geïmplementeerd te hebben om onnodige alarmen en onverantwoord gebruik van inbraak- en overvalalarmsystemen tegen te gaan. Zo zorgt het systeem nu zelf voor dubbele zonering. Een alarm wordt pas door gemeld als meerdere detectoren worden geactiveerd. Hoe dat precies gaat, kan door de installateur worden ingesteld.

Overvalalarm
Ook de kans op een onnodig overvalalarm wordt verkleind. Daartoe introduceert Ajax Systems de DoubleButton. In combinatie met OS Malevich 2.10 worden de hulpdiensten pas gealarmeerd als twee knoppen gelijktijdig worden ingedrukt. Het apparaat is beschermd tegen vocht en stof en kan om de nek of als sleutelhanger in de zak worden gedragen. Voor extra zekerheid kan een bevestigd overvalalarm worden ingesteld. Dan moeten de knoppen bijvoorbeeld eerst kort en vervolgens lang worden ingedrukt.
Systeemherstel
Nog een methode om onnodig alarm tegen te gaan is systeemherstel na alarm. Deze functie voorkomt dat het systeem inschakelt nadat het al eerder is geactiveerd. Om het systeem in te schakelen, moet eerst het incident worden gecontroleerd en vervolgens het systeem worden hersteld door een geautoriseerde gebruiker (PRO of beheerder). De soorten alarmen die kunnen worden hersteld, worden gespecificeerd bij het configureren van de hub.

Inschakelen in twee fasen
Een andere nieuwe functie splitst het inschakelproces in twee fasen: initiatie en afwerking. Gebruikers kunnen inschakelen met behulp van een bedieningsapparaat (SpaceControl of KeyPad). In dit geval wordt het systeem ingeschakeld wanneer een tweede-trap-apparaat wordt geactiveerd. Bijvoorbeeld bij het sluiten van de deur waarop DoorProtect is geïnstalleerd. Gebruikers kunnen het inschakelen ook starten vanuit de Ajax-app. In dat geval wordt het systeem ingeschakeld als er geen detectoren worden geactiveerd binnen een bepaalde tijd.
Ook kunnen installateurs bij het inschakelen van het systeem de status van de hub selecteren die is opgenomen in de integriteitscontrole. Dit elimineert onnodige controles, bijvoorbeeld in het geval van een kapotte sabotageknop of onderbrekingen in de externe voeding van de hub.

Automatische deactivering
Met Automatische deactivering kan het systeem detectorgebeurtenissen negeren als het niet binnen een bepaalde tijd is teruggekeerd naar de oorspronkelijke status. Deze functie is handig als de detector beschadigd of onjuist geïnstalleerd is en er geen fysieke toegang is tot het beveiligde object.
Met deze functie Alarmtransmissievertraging bij uitschakelen kan de alarmcommunicatie worden uitgesteld als de vertraging bij binnenkomst is verstreken en het beveiligingssysteem niet is uitgeschakeld. Wanneer de inloopvertraging afloopt, slaat het systeem lokaal alarm: het activeert de aangesloten sirenes maar stuurt nog geen alarm naar een meldkamer. Dit geeft gebruikers extra tijd om het systeem uit te schakelen zonder dat er een onnodig alarm naar de meldkamer wordt gestuurd. De functie maakt het ook mogelijk om KeyPad te gebruiken (dat alleen wordt geactiveerd nadat de vertragingen zijn verstreken) als een alternatief uitschakelapparaat.

Meer handige functies
Via de Ajax Hub zijn verschillende zaken in huis of bedrijf te automatiseren. Met OS Malevich 2.10 kan dat nog een stuk handiger. Bij het maken van een scenario is nu heel makkelijk het tegenovergestelde scenario in te voeren.
Ook is nu makkelijk na te gaan of het systeem bij afwezigheid tijdelijk in alarm is geweest. De signalering blijft namelijk actief totdat het systeem is uitgeschakeld. Bij het instellen zijn de soorten meldingen te configureren die sirenes activeren, zoals bevestigde alarmen, niet-bevestigde alarmen of openingen van behuizingen.
Verder kan nu een alarmherstelmelding worden verzonden naar een particuliere alarmcentrale. Ingesteld kan worden wanneer detectorherstel (terugkeer naar de oorspronkelijke toestand na te zijn geactiveerd) naar de meldkamer wordt gestuurd: onmiddellijk (standaard) of wanneer het beveiligingssysteem wordt uitgeschakeld.

Alle Ajax-hubs ontvangen OS Malevich 2.10 binnen vier weken na de officiële release. De update wordt automatisch geïnstalleerd wanneer het beveiligingssysteem wordt uitgeschakeld en de hub is aangesloten op de externe voeding. Wie de update niet heeft ontvangen, kan controleren of de automatische software-update is ingeschakeld in de instellingen van de hub. Via deze link is de update met voorrang te ontvangen. Belangrijk is wel de Ajax app te updaten, om de nieuwe functies te kunnen gebruiken.

Gedeeld

Geef een antwoord