Alarmeringssysteem voor slechthorenden

Ouderen, doven en slechthorenden in het bezit van een telefoon kunnen via het bedrijf dont4get.us een waarschuwing krijgen in het geval van een crisissituatie. Gemeenten kunnen via de site van het bedrijf kenbaar maken welke inwoners gebeld moeten worden, of een tekstbericht op hun mobiele telefoon moeten krijgen. In het bericht staat wat ze moeten doen, zoals bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten of hun woning verlaten.

Gemeenten zijn in Nederland verantwoordelijk voor de alarmering van burgers als zich een crisis voordoet. Voor het ontwikkelen van een alarmeringsalternatief voor doven en slechthorenden is het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk. Deze voert sinds oktober in de gemeente Zoetermeer een alarmeringsproef uit, waarbij alle mensen die zich in een bepaald gebied bevinden een tekstbericht ontvangen op hun mobiele telefoon. De proef wordt aan het einde van dit jaar ge?valueerd.

Dertigduizend dove mensen zouden in een crisissituatie de sirene niet horen afgaan. Zij zijn aangewezen op familie of vrienden, die hen waarschuwen als zich een crisissituatie voordoet. Daarnaast telt Nederland anderhalf miljoen mensen die slechthorend zijn. Deze aantallen zijn gebaseerd op schattingen van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden.

Eerder verschenen: Zoetermeer start met proef alarmering via cell broadcast

Link: www.dont4get.us

Gedeeld

Geef een antwoord