Automatische detectie van veiligheidshelmen

Er gebeuren teveel dodelijke ongelukken op bouwplaatsen. Om de kans hierop te verkleinen is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen belangrijk. Een speciale module van het videomanagementsysteem van Eocortex helpt bij het toezien hierop. Een onbeschermd hoofd veroorzaakt alarm.

Het videomanagementsysteem van Eocortex is met een groot aantal intelligente modules uit te breiden. Een daarvan is ‘Hard Hats Detection’. De moduul is ideaal bij toezicht op bouwplaatsen, maar ook op andere plaatsen waar mensen een groot risico lopen op hoofdletsel. Denk aan de zware industrie, de logistiek en hoge stapelmagazijnen. Wie daar zonder helm loopt, veroorzaakt via de Eocortex-moduul direct een alarm dat naar de telefoon, het e-mail-adres of het CCTV-scherm van de beheerder wordt gestuurd. De beelden worden bewaard in een event-log, zodat de beheerder een goed overzicht krijgt van overtreders.

Vele voordelen
Het automatisch bewaken van het naleven van veiligheidsvoorschriften biedt vele voordelen. Er hoeft niet continu manueel bewaakt te worden, overtreders worden direct betrapt, de kans op ongelukken neemt af en er is minder risico op problemen met de arbeidsinspectie.
Voor een goede detectie is het belangrijk dat waargenomen personen minimaal 130 pixels groot zijn op het beeldscherm. Zij dienen ook volledig in beeld te komen. Er kan worden waargenomen tot in een hoek van 45. Er dient voldoende contrast te zijn, vooral bij tegenlicht, en mensen dienen minimaal tien frames in beeld te blijven.

Hoe het werkt is te zien in onderstaand webinar.

De nieuwe moduul van Eocortex is gratis te testen via deze link.

Gedeeld

Geef een antwoord