Beveiligde alarmcommunicatie van CSL op New Security

CSL toont tijdens New Security op 13 en 14 februari in Leuven de nieuwste systemen voor beveiligde communicatie van alarmsignalen. Hiertoe behoren onder andere de DualCom MiniAir en DualCom DigiAir.

De DualCom MiniAir is ontwikkeld voor woningen en maakt het mogelijk om verouderde alarmsystemen op een moderne IP-verbinding aan te sluiten. Voor de wat hogere risico’s, zoals het midden- en kleinbedrijf brengt de fabrikant de DualCom DigiAir. Hiermee zijn alarmsystemen ook uit te breiden met draadloze componenten.
Voor hoge risico’s, waar de zwaarste beveiligingseisen gelden, brengt CSL de Emizon TCD. Deze communiceert via IP, GPRS en LTE. Als een verbinding uitvalt, bijvoorbeeld door een netwerkstoring of sabotage, blijven er altijd nog andere routes waarover een alarmmelding de particuliere alarmcentrale kan bereiken. Tot slot is de CSL Router te zien. Deze verstuurt alarmmeldingen via een 4G-verbinding. Dit gebeurt met een speciale SIM-kaart die via elk beschikbaar netwerk communiceert.

CSL is te vinden op stand 5.14.

Gedeeld

Geef een antwoord