Bosch presenteert Avenar 2000 en 8000 brandmeldpanelen

Op basis van wensen vanuit de markt ontwikkelde Bosch een serie brandmeldpanelen, die volgens de fabrikant een fraai uiterlijk met revolutionaire technologie combineren. De nieuwe apparatuur is ontworpen volgens een modulair concept.

De Avenar-panelen zijn a te stemmen op de aard en omvang van het te realiseren project. Zo is op flexibele wijze maatwerk te leveren, dat altijd op efficiënte wijze is uit te breiden. Daarbij valt onder andere te denken aan een ontruimingssysteem met gesproken instructies.

Beheer op afstand
Een van de wensen van installateurs was om beheer en service op afstand mogelijk te maken, zodat het minder vaak nodig is de klant te bezoeken. Die wens is gehonoreerd. Op een veilige en efficiënte manier is vanaf elke locatie te zien hoe het met de apparatuur gesteld is. Ook onderhoud, zoals het installeren van updates, kan op deze wijze gebeuren.

Gedistribueerde netwerkarchitectuur
De nieuwe brandmeldpanelen werken met een gedistribueerde netwerkarchitectuur. Dat is vooral een voordeel bij projecten met meerdere gebouwen, zoals een universitaire campus. Er kunnen meerdere interfaces worden gebruikt voor uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Het paneel is ook compatibel met oudere systemen, zodat veel randapparatuur behouden kan blijven, wanneer men met de Avenar het brandmeldsysteem wil moderniseren.

Meer informatie is te vinden in deze brochure.

Gedeeld

Geef een reactie