Chiron vergemakkelijkt brandmeldingen via IP

Chiron, de fabrikant die bekend staat om gebruiks- en installatievriendelijke IP-alarmtransmitters, komt met een aantal oplossingen voor het doormelden van brandalarm. Het betreft de Iris Touch 400NG, 420NG en 440NG. Donderdag zijn deze te zien tijdens de ADI Expo in Utrecht.

Het doormelden van brandalarm isaan strenge eisen gebonden, omdat falen van de techniek mensenlevens kan kosten. De Iris Touch-modellen voldoen aan deze eisen, wat bewezen wordt met VdS-certificatie conform de Europese norm EN54-21:2006 – ‘Fire detection and fire alarm systems – Alarm transmission and fault warning routing equipment’. Om te voldoen aan deze norm zijn er
ook voorwaarden waaraan de installatie moet voldoen. Deze gelden zowel voor de kiezer als de apparatuur voor brandbestrijding en aanduiding (CIE).

Betrouwbaar
IRIS Touch-kiezers worden gebruikt om alarmen van apparatuur voor brandbestrijding en aanduiding (CIE) aan te nemen en deze op betrouwbare wijze over te brengen op IP-telecommunicatienetwerken, zoals breedband en GPRS/3G. In de meeste gevallen gebruikt de interface ingangen voor de IRIS Touch-kiezer, maar in bijzondere gevallen kunnen ook dial capture (PSTN-emulatie), seriële RS232-gegevens en seriële RS485-gegevens worden gebruikt.

Backup-communicatie
Afhankelijk van de specifieke versie wordt ook backup-communicatie via GPRS/3G of PSTN geleverd. Alle communicatiepaden kunnen voortdurend worden bewaakt (gecontroleerd) zodat eventuele storingen worden gemeld aan de alarmcentrale.
De kiezers voldoen aan transmissiesysteem type 1, zoals beschreven in bijlage A van EN54-21, wanneer signalering plaatsvindt via Ethernet (bijv. breedband), GPRS/3G of Ethernet met GPRS/3G-backup. De kiezers voldoen aan transmissiesysteem type 2, zoals beschreven in bijlage A van EN54-21 wanneer een van de signaleringspaden PSTN is (bijv. Ethernet met PSTN backup , GPRS/3G met PSTN backup of alleen PSTN).

Tijdens de ADI Expo op 12 april in Utrecht is Chiron met een stand aanwezig en wordt uitleg gegeven over het onderwerp tijdens een van de workshops.

Gedeeld

Geef een reactie