Chubb brengt Ajax-blussers voor accubranden

Een accubrand is met een traditionele brandblusser vrijwel niet te blussen. Daarom heeft Chubb Fire & Security de Ajax LA6-c en LA9-c accubrandblusser ontwikkeld. Deze blussers zijn geschikt voor het blussen van een lithium accubrand tot 1250W/h.

Accubranden komen steeds vaker voor. Niet vreemd als je bedenkt dat de elektrische fiets niet meer uit het straatbeeld is weg te denken en bijna iedereen een mobiele telefoon, laptop of tablet heeft.
Een accubrand ontstaat door bijvoorbeeld het gebruik van een verkeerde lader, het te lang opladen of een defect in de accu. Een accubrand is met een traditionele brandblusser vrijwel niet te blussen. Dit komt doordat er een chemische kettingreactie plaatsvindt waarbij hoge temperaturen vrijkomen en geen zuurstof nodig is. Een accubrand is erg gevaarlijk en de vrijkomende gassen zijn giftig.

Bewezen effectief
De Ajax LA6-c en LA9-c brandblusser zijn volgens Chubb de enige blussers in Nederland die door een onafhankelijk orgaan (Kiwa) zijn getest en geschikt bevonden voor het blussen van lithium accubranden. De blussers hebben een hoge bluscapaciteit, zijn PFOS en PFAS vrij, beschikken over een Rijkskeurmerk en hebben een levensduur van 20 jaar.
De blusser bevat een speciaal blusmiddel dat zorgt voor een hoog koelend effect en maakt gebruik van een CO2 drijfgaspatroon. Hij is geschikt voor branden op vaste stoffen (Categorie A) en gebruik op elektrische installaties tot 1000 volt op 1 meter afstand.

Bescherm uzelf
Bij een lithium accubrand komen giftige gassen vrij en stoffen die irritatie kunnen veroorzaken. Om deze reden adviseert Chubb bij het blussen van een accubrand altijd adembescherming en handschoenen te dragen. Deze beschermingsmiddelen zijn ook bij het bedrijf verkrijgbaar.

Meer informatie is te vinden op de website.

Gedeeld

Geef een antwoord