Efficiënte, maar vooral veilige toegang tot industrie

De toegangscontrole op een industriële locatie kan een heel gedoe zijn. Niet alleen dient gecontroleerd te worden of alleen geautoriseerde personen naar binnen gaan, maar ook of die aan alle vereiste kwalificaties voldoen. IQ Pass heeft een efficiënte oplossing die dagelijkse rijen bij de poorten kan voorkomen.

Het kennen van de veiligheidsinstructies kan op industriële locaties van levensbelang zijn. Voor de betrokkene zelf, maar ook voor anderen, zoals collega’s, hulpverleners en eventueel omwonenden. Daarom kan er niet zomaar op worden vertrouwd dat iedereen op het terrein weet wat in noodsituaties van hem of haar verwacht wordt. De robuuste, op zware omstandigheden berekende toegangscontrole oplossingen van IQ Pass zorgen er mede voor dat iedereen met een geldige pas snel en probleemloos naar binnen kan. Eventueel is biometrie toe te voegen om te voorkomen dan personen een verloren, geleende of gestolen pas gebruiken om de poort te passeren. Maar ook van belang is dat de pas terecht geldig is en dat is met IQ Pass bliksemsnel na te gaan.

Uitbesteden
De beheerder van het terrein bepaalt aan welke veiligheidseisen medewerkers moeten voldoen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het hebben van een VCA-certificaat. Maar zo zijn er nog tal van andere certificaten. Daarnaast zijn er specifieke veiligheidseisen voor het object, zoals het minimaal eens per maand bekijken van een film met veiligheidsinstructies of het afleggen van een kort examen. Als deze vereisten met behulp van IQ Pass eenmaal zijn ingevoerd, weet IQ Soft of een persoon aan alle eisen voldoet. Stel dat iemand al te lang de veiligheidsfilm niet heeft bekeken, dan zal dat eerst moeten gebeuren, voordat de poort wordt vrijgegeven. De beheerder van het terrein bepaalt de eisen, maar kan dat ook weer deels uitbesteden aan onderaannemers. Die kunnen vooraf de diploma’s en certificaten van hun personeel invoeren, wat de beheerder veel werk scheelt. Voor IQ Soft maakt het geen verschil of het een eigen medewerker of een medewerker van een (onder)aannemer betreft. Voor één ieder geldt een op maat gemaakte controle, passend bij de betreffende functie.

Onderscheid
Om vertraging bij de poort zoveel mogelijk te voorkomen, biedt IQ Soft diverse extra functionaliteiten. Zo kan onderscheid worden gemaakt tussen vitale vereisten en minder vitale vereisten. Als iemand niet voldoet aan een vitale eis, wordt de toegang sowieso geweigerd. Bij overige vereisten kan bij de toegang een waarschuwing worden gegeven, bijvoorbeeld dat een bepaalde herhalingstraining nodig is. De werknemer kan vervolgens wel naar binnen. Zo zijn aan iedere persoon meerdere kwalificaties te koppelen, die ook weer locatie- en risico-afhankelijk kunnen zijn. Voor het gemak, maar ook om fraude tegen te gaan, is IQ Soft te koppelen met het Centraal Diploma Register. Hierin staan alle diploma’s en certificaten voor opleidingen uit de SSVV Opleidingengids (SOG) op het gebied van petrochemie en steigerbouw. Wanneer gebruik gemaakt wordt van buitenlandse werknemers met buitenlandse diploma’s, zal nog wel eenmalig handmatige controle moeten plaatsvinden, maar ook daarna houdt IQ Soft bij of bij elke entree alles nog in orde is. De software is webbased en gebruiksvriendelijk ingericht.

Gedeeld

Geef een reactie