G4S helpt klanten tegen cybercrime

G4S introduceert de CyberDesk. Deze slaat de brug tussen continue digitale detectie en een daadkrachtig cyber response team. Een hardware scanner bij de ingang van het netwerk van de klant houdt realtime de digitale verkeersstromen in de gaten en analyseert deze op de aanwezigheid van verdacht gedrag, malware, of potentiële datalekken.

Maatregelen tegen cybercriminaliteit kunnen niet langer uitblijven, stelt G4S. Digitaal kwaadwillenden leggen namelijk steeds vaker kwetsbaarheid bloot. Computers worden gegijzeld, data gestolen, processen gesaboteerd en servers misbruikt voor het plegen van misdrijven. Bovendien dwingt de overheid computergebruikers via wet- en regelgeving om tot actie over te gaan. De vraag is alleen wie organisaties gaat beschermen tegen cyberaanvallen en datalekken. Wie houdt in de gaten of kwaadwillende bezoekers het netwerk binnendringen en wie onderneemt actie zodra verdachte zaken gesignaleerd worden?

Gevolgschade beperken
Snel en juist handelen bij digitale dreiging kan volgens G4S de gevolgschade aanzienlijk beperken. De continuïteit van de digitale werkomgeving wordt geborgd en de gebruiker kan voldoen aan de compliancy eisen waar datalekken binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld moeten worden. Maar dan is het wel een vereiste dat de verantwoordelijke van verdachte situatie op de hoogte is. Weet die wat er zich onzichtbaar afspeelt in zijn digitale omgeving, wanneer hij actie moet ondernemen, wie de actie moet uitvoeren en wat dan de beste actie is? Het bewaken van de veiligheid van de gegevens van klanten, medewerkers en financiële data is niet langer vrijblijvend maar dient aantoonbaar geborgd te worden.

Response-protocollen
Wat G4S hieraan doet is het invoeren van detectietechnologie en response-protocollen, afgestemd op de organisatie van de klant, zodat iedereen weet wat er speelt en hoe gereageerd moet worden bij een melding. De G4S CyberDesk bewaakt in nauwe samenwerking met de RedSocks Malware Threat Defender technologie continu de digitale verkeersstromen en reageert en ondersteunt zodat de verantwoordelijke ook voor de digitale omgeving over een werkend alarmeringssysteem en een slagvaardige CyberDesk meldkamer beschikt.
De juiste maatregelen nemen tegen Cyber Security maakt onderdeel uit van een integraal veiligheidsbeleid. G4S adviseert klanten zich te laten adviseren door middel van het Corporate Security Management (CMS) model wat het bedrijf hiervoor heeft ontwikkeld. Na invoering van de benodigde maatregelen is het mogelijk een cyberverzekering af te sluiten bij Hiscox.

Gedeeld

Geef een reactie