G4S komt met uitgebreide app voor bedrijfshulpverlening

Met StandBy introduceert G4S een compleet bhv-systeem dat de belangrijke functies rondom bedrijfshulpverlening, zoals alarmering, lokalisatie en communicatie verenigt in één systeem met een smartphone app.

Door G4S StandBy aan alle bhv’ers beschikbaar te stellen, kan de aan- en afwezigheid van bhv’ers en eventueel andere medewerkers eenvoudig worden geregistreerd. De lokalisatie werkt volledig automatisch door gebruikmaking van technologieën als Wi-Fi, GPS, GSM-zendmasten en BLE (Bluetooth Low Energy) beacons. De bhv’er hoeft zich dus niet meer aan- of af te melden bij de receptie.

Hoe werkt G4S StandBy?
Op het moment dat zich een calamiteit voordoet, worden alle op dat moment aanwezige hulpverleners direct via de G4S StandBy app gealarmeerd; zelfs als de telefoon op stil staat. Investeren in een apart alarmeringsapparaat zoals een pager is hiermee niet langer nodig. Met G4S StandBy kan er sneller én gerichter gealarmeerd worden. Dit omdat de app het mogelijk maakt om binnen een gebouw de locatie van een incident en de dichtstbijzijnde hulpverleners te bepalen. Op deze manier kan menselijk leed en schade sneller voorkomen worden. Hulpverleners kunnen via G4S StandBy direct met anderen communiceren via de portofunctie en tijdens een incident een groepsgesprek initiëren voor direct overleg tussen de hulpverlening. Investeren in een aparte portofoon is daarmee niet langer nodig. Na een melding of een ontruiming maakt G4S StandBy het mogelijk om inzicht te geven in de opkomst van de bedrijfshulpverlening. Dit is belangrijke data om tijdens de evaluatie beschikbaar te hebben.

BHV-bezetting
Met het digitale aanwezigheidsbord van G4S StandBy, krijgt de hulpverlener een gezicht richting organisatie en bezoekers. Het is hiermee bijvoorbeeld mogelijk om deze informatie via een extern scherm (bijvoorbeeld in de kantine, bij de receptie of in de hal) te ontsluiten en zo realtime inzicht te geven in de aanwezige bhv’ers. Doordat G4S StandBy over een planningstool beschikt, is het mogelijk om meer grip op de bezetting van uw bhv organisatie te krijgen en bijtijds inzage te krijgen welke hulpverleners op langere termijn beschikbaar zijn (bijv. in de vakantieperiodes). Ook structurele onder- of overbezetting wordt met behulp van de G4S StandBy bezettingsstatistieken snel zichtbaar.

G4S StandBy voor verzamelgebouwen
G4S ziet dat steeds meer organisaties die samen in één gebouw gehuisvest zijn gezamenlijk de bedrijfshulpverlening organiseren. Bij veel van dit soort gebouwen is geen gezamenlijke receptie meer, van waaruit u een actie zou kunnen initiëren. G4S StandBy biedt in dit geval een laagdrempelige oplossing waar alle organisaties in het verzamelpand gebruik van kunnen maken en waarlangs er altijd gealarmeerd kan worden, ook zonder receptie.
Het is mogelijk om G4S StandBy te koppelen aan de bezoekersregistratie. Het voordeel hiervan is dat de bedrijfshulpverleners in geval van een calamiteit direct in de app kunnen zien hoeveel bezoekers in het pand aanwezig zijn. Tevens kunnen zij dan alle bezoekers direct een melding sturen tijdens het incident.

Wilt u meer weten over G4S StandBy?
Neem dan contact met G4S op. Dit kan door een mail te sturen naar info@nl.g4s.com.

Gedeeld

Geef een reactie