Geutebruck vergroot gemak van videoanalyse

Geutebruck komt met versie 1.4.2 van G-Core. Met deze zogenoemde video-engine kunnen alarmerende gebeurtenissen automatisch worden gesignaleerd. Zo kunnen bij een overval die door meerdere camera’s is waargenomen, de beelden als één bestand aan de politie worden overgedragen.

Met de nieuwe Spot Monitor Recording Plugin kunnen objecten nu nog gemakkelijker in de gaten worden gehouden. Gebruikers kunnen verschillende camera’s naar de Spot Monitor verschuiven en de beelden live bekijken, ze tegelijkertijd op een ander kanaal registreren en aansluitend het op de Spot Monitor gemaakte overzicht probleemloos exporteren. Als een centralist bijvoorbeeld via meerdere camera’s een overval ziet, kan hij nu eenvoudig de volledige gebeurtenis op een gegevensdrager opslaan en aan de politie overhandigen. Op het Spot Monitor-kanaal is de volledige opname van de bewakingscamera’s van begin tot einde vastgelegd.  De centralist geeft gewoon de begin- en eindtijd aan en de back-up is klaar.

Een verdere optimalisatie van de gebeurtenisanalyse is de nieuwe Metagegevens Motion Search, kortweg MOS. Met MOS kunnen gebruikers in vrij te definiëren beeldbereiken gericht naar bewegingen zoeken – uiteraard op zowel opgenomen als livebeelden. Het bijzondere is: bewegingsgegevens worden in een SQL-gegevensbank opgeslagen, videostreams in Geutebrucks propriëtaire videogegevensbank. Met deze duale architectuur verhoogt Geutebruck niet alleen de veiligheid, maar is tevens toonaangevend betreffende toegangssnelheid en flexibiliteit. Daardoor staan zoekresultaten beduidend sneller ter beschikking dan normaal het geval is op de videomarkt. De gebeurtenisanalyse wordt voor de gebruiker zo heel gemakkelijk.

Gedeeld

Geef een reactie