Hardware Performance Sheet voor meerpuntssluiting Nemef

ASSA ABLOY Nederland behaalde onlangs het eerste SKG-IKOB Hardware Performance Sheet (HPS) volgens EN 16035 voor hun cilinderinsteek meerpuntsslot. Dit maakt SKG-IKOB Certificatie bekend.

Een HPS – Hardware Performance Sheet, opgesteld volgens de NEN-EN 16035, is ten behoeve van de uitwisselbaarheid van hang- en sluitwerk toegepast in brand- en rookwerende deuren en beweegbare ramen. De certificering heeft betrekking op het Nemef Multipoint Lock MPL-5040. Dit is een nieuwe serie cilinderbediende meerpuntssluitingen. Deze meerpuntssluitingen zijn SKG***® gecertificeerd (inbraakwerendheid volgens NEN 5096) en voldoen aan de laatste strengere richtlijnen en kwaliteitseisen. Tevens voldoet deze serie sloten aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en aan het SKH® keurmerk (weerstandsklasse 2 en3).

Gedeeld

Geef een reactie