Huidige privacywetgeving toereikend voor RFID

De huidige Nederlandse privacywetgeving is voor de toepassing van RFID toereikend en biedt afdoende waarborgen voor de burger. Wel is het noodzakelijk dat de abstracte wetgeving verduidelijkt wordt.
Dit blijkt uit het rapport ‘Privacyrechtelijke aspecten van RFID’ van ECP.NL, platform voor eNederland, dat gisteren is gepresenteerd tijdens een themadiscussie over RFID & Privacy in Den Haag.

Lees verder: security-online.nl

Gedeeld

Geef een reactie