Methode voor veilig ontwerp van systemen en producten

NEN publiceert de Safety Cube Methode voor ontwerp, engineering en integratie van systemen en producten. Deze legt de basis voor veilige en juiste systeemontwerpen en systeemintegratie door drie componenten ‘mensen’, ‘technisch systeem’ en ‘omgeving’ en de snijvlakken hiertussen integraal te benaderen in het technisch ontwerpproces.

De integrale benadering en stappen van de Safety Cube Methode zijn vastgelegd in de Nederlands Technische Afspraak (NTA) Ontwerp NTA 8287:2020. Het ontbreken van een integrale benadering, bijvoorbeeld door in het ontwerp van een gebouw of machine onvoldoende rekening te houden met omgevingsaspecten, kan in de praktijk tot onveilige situaties leiden en zelfs ongelukken en schade tot gevolg hebben. Met de benadering en stappen van Safety Cube Methode en het vastleggen van de methode in een NTA worden de veiligheidsrisico’s en risico’s op schade en ongelukken zoveel mogelijk beperkt.

Voor wie?
Deze methode kan in iedere discipline worden toegepast waar sprake is van een technisch ontwerpproces. Iedere professional en student die zich bezig houdtmet technisch ontwerpen behoort dan ook tot de doelgroep van deze NTA. Voor het stimuleren van een brede toepassing binnen deze doelgroepen worden in een later stadium ook trainingen en lesmateriaal ontwikkeld.

Pilot en unieke samenwerking
Dr. Mohammad Rajabali Nejad is de uitvinder van de methode en de auteur van deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA). Deze NTA is ontwikkeld in een experimentele setting. Het doel van deze samenwerking tussen Nejad en NEN Innovationlab was om het standaardisatieproces te gebruiken en te versnellen, met behoud van het kwaliteitsniveau van NEN bij standaardontwikkeling en het voldoen aan de essentiële stappen in het normale NTA-ontwikkelproces. Joop Halman (Universiteit Twente) en Paul Hoogerkamp (MECID) hebben dit document beoordeeld. Een conflict met de huidige normen kon niet worden gedetecteerd.

NEN vraag feedback
Voor een verdere verbetering van de NTA en het creëren van een breder draagvlak worden andere partijen uitgenodigd om binnen een tijdbestek van zes weken feedback te geven. De ontvangen feedback wordt vervolgens beoordeeld en meegenomen in een volgende versie van de NTA.
Ontwerp NTA 8287:2020 is te bestellen via de webshop. Feedback geven op NTA 8287:2020 kan via normontwerpen.nen.nl. Wie meer wil weten over deze nieuwe Nederlandse Technische Afspraak of vragen heeft kan contact opnemen met Arnoud Muizer via 015-2690424 of via een e-mail.

Gedeeld

Geef een reactie