Paraat gaat nu ook hydranten onderhouden

Nieuw in het onderhoudsprogramma van Paraat Blusmiddelen is het onderhoud van hydranten.  Hydranten worden door de brandweer gebruikt wanneer de eigen watervoorziening niet toereikend is om de brand te blussen. De hydranten, die zowel bovengronds al ondergronds voorkomen, zorgen voor een onuitputtelijke watervoorziening.

Naast het onderhoud aan de draagbare en verrijdbare blussers, brandslanghaspels, droge blusleidingen, noodverlichtingarmaturen en andere veiligheidsgerelateerde artikelen, dient ook de hydrant jaarlijks te worden onderhouden. In samenspraak met de gemeente en het waterbedrijf in de regio worden de hydranten onder andere gereinigd, vrij gemaakt van eventuele begroeiing van planten en wordt er een debietmeting uitgevoerd om te zien of de wateropbrengst voldoende is.
De monteurs van Paraat zijn inmiddels uitgerust met het juiste gereedschap om klanten te kunnen ondersteunen bij het onderhoud van de hydranten. Wie ook hydranten heeft waar Paraat het onderhoud op uit kan voeren, kan contact opnemen via 085-0449002 en vragen naar Ron Winters.

Gedeeld

Geef een reactie