Secure2Go brengt overal en altijd te gebruiken alarmknop

Dat hulp- en zorgverleners regelmatig met agressie en geweld worden geconfronteerd tijdens hun werk, is een bekend maatschappelijk probleem dat al langer speelt. Voor deze mensen heeft Secure2Go slimme alarmknoppen waarmee discreet hulp kan worden ingeschakeld in geval van nood.

Het bedrijf ziet de laatste tijd een duidelijke verruiming van beroepsgroepen waarin agressie, geweld en intimidatie voorkomen.
Meer dienstverleners krijgen te maken met agressie, geweld en intimidatie. “Naast de zorgsector zien we steeds meer aanvragen voor persoonsalarmering binnenkomen van dienstverlenende organisaties en bedrijven”, zegt directeur Béate van Kampen.
“Op zich is het een goede zaak dat werkgevers het thema agressie steeds hoger op de beleidsagenda zetten en meer investeren in preventie en beleid. Toch is het wrang om te zien in hoeveel sectoren agressie en geweld tegen medewerkers voorkomt. Soms zijn het voor ons ook hele onverwachte beroepen zoals een uitvaartondernemer of een automonteur.“

Met één druk op de alarmknop hulp inroepen
Met een noodknop van Secure2Go is snel en eenvoudig hulp in te schakelen. Binnen de organisatie kan dat met kleine draadloze paniekknoppen onder balies en spreektafels. Bij een alarmmelding wordt dan bijvoorbeeld een intern agressieteam of de beveiliging gealarmeerd. De noodknop is bekijken op de website van Secure2Go.
Werknemers die huisbezoeken afleggen, of op een andere manier ambulant werken, worden voorzien kleine draagbare alarmknoppen. Bij een alarmmelding wordt in dat geval ook de locatie van het incident meegestuurd. Bovendien kan een centralist van een particuliere alarmcentrale via het apparaat meeluisteren met de situatie en als dat nodig is de politie inschakelen.

Aantal agressie-incidenten stijgt
“Exacte landelijke cijfers ontbreken, maar we zien zelf wel een opvallende trend ontstaan de laatste maanden. Hoewel er door de coronasituatie duidelijk minder huisbezoeken worden afgelegd door onze klanten, ontvangen we beduidend meer reële meldingen waarbij politie-inzet noodzakelijk is”, vervolgt Van Kampen. “De centralisten van de alarmcentrale zijn daar gelukkig goed op voorbereid. Tot nu toe lukt het bij iedere melding om binnen 30 seconden mee te luisteren met de situatie. Omdat het bij persoonsalarmering om mensenlevens kan gaan, wordt hier door Secure2Go heel scherp op gestuurd. Het bedrijf beschikt als een van de weinige in Nederland over de strenge Kiwa-certificering Mobiele Alarmering van Personen (BRL K21023).

Demo-koffertjes
“We willen hiermee op een hele transparante manier laten zien dat we de kwaliteit en de betrouwbaarheid van onze oplossing prioriteit geven. Bovendien leren we er elk jaar zelf ook weer van hoe we onze processen en systemen nog betrouwbaarder kunnen krijgen“, vult Van Kampen aan.
Terwijl het aantal aanvragen die het bedrijf ontvangt de laatste tijd toeneemt, is het door de beperkende maatregelen die gelden lang niet altijd mogelijk of veilig om overal fysiek langs te gaan. Dat wordt opgelost door het inzetten van tientallen demo-koffertjes die voorafgaand aan een onlinedemonstratie per post aan de deelnemers worden toegezonden. Hierdoor zijn complete
teams online over de oplossing te informeren en kan iedereen de noodknop toch even vasthouden en uitproberen.

Logistieke uitdaging
“Het is een behoorlijke logistieke uitdaging maar we kunnen het goed aan op deze manier“, zegt Van Kampen. “Mensen worden gelukkig heel enthousiast van deze manier van presenteren. Tijdens de presentatie wordt bijvoorbeeld op een ludieke en interactieve manier de meeluister functie gedemonstreerd. Dat zorgt nog wel eens voor hilariteit en tegelijkertijd voor verwondering over wat je met zo’n klein alarmkastje allemaal kan.”
De kerntaak van Secure2Go is om de veiligheid én het veiligheidsgevoel van zoveel mogelijk professionals te vergroten. Een alarmknop voorkomt niet direct incidenten. De toegevoegde veiligheid zit ook echt in de staart. Als blijkt dat de-escalatietechnieken niet meer werken en veilig wegkomen uit een situatie moeilijk lijkt. Dan pas draagt de alarmknop bij aan de veiligheid, doordat snel en onopgemerkt hulp ingeroepen kan worden.
Net zo belangrijk is dat het veiligheidsgevoel van de meeste medewerkers al vanaf het moment dat ze een alarmsysteem ter beschikking hebben stijgt. Van Kampen: “Als je je veilig voelt ben je weerbaarder en als je sterk in je schoenen staat, ben je beter in staat om de-escalerend op te treden. Dat is de preventieve werking van persoonsalarmering. We vergelijken de alarmknop wel eens met de airbag in een auto. Het geeft je een veilig gevoel als je auto ermee is uitgerust. Je hoopt natuurlijk dat je ‘m nooit hoeft te gebruiken, maar als het echt niet meer anders kan dan moet ‘ie werken. Dat is van levensbelang.”

Gedeeld

Geef een antwoord