Toegangsoplossing als wapen tegen corona

Beperken van de verspreiding van het coronavirus begint bij de toegang tot het terrein. Heras is natuurlijk bekend als de expert in perimeter protection-oplossingen, onder andere om zo gecontroleerde toegang tot een terrein te verlenen.Het bedrijf licht toe hoe op deze wijze ook coronabesmetting is tegen te gaan.

Hoe kan de gebouweigenaar, facilitair manager of facilitair medewerker de verspreiding van het coronavirus beperken? Welke middelen staan daarbij ter beschikking?
De 1,5 meter maatschappij brengt voor iedereen uitdagingen met zich mee. Zoals het houden van voldoende afstand en het min mogelijk verspreiden van het virus, zodat iedereen aan het einde van de dag weer veilig naar huis toe kan. Vaker schoonmaken, afzetten van ruimtes of werkplekken, looproutes bepalen, het draagt allemaal bij aan een veilige werkplek voor de werknemer.

Beveiliging van het terrein
Maar ook de beveiliging van het terrein kan bijdragen aan het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus. Met name toegangscontrole kan daarin een belangrijke rol spelen. Een goede toegangsoplossing zorgt voor een gecontroleerde toegang tot het terrein en de locatie. Verantwoorde oplossingen in dit kader zijn het plaatse van een elektrische aandrijving op toegangsoplossingen, toegangscontrolesysteem toevoegen aan de beveiliging van het terrein en Heras Connect voor het monitoren van het terrein op afstand.

Elektrische aandrijving plaatsen op toegangsoplossingen
Poorten of tourniquets op het terrein worden vaak met een klink of duwhandvat geopend. Deze staan op het terrein om enerzijds mensen gecontroleerd binnen te laten en anderzijds ongewenste gasten buiten te houden. Met een elektrische aandrijving op deze poorten, hoeven gasten de klink of het handvat niet meer aan te raken. De poort opent automatisch en wordt na gebruik automatisch gesloten.

Toegangssysteem toevoegen aan de beveiliging
Het toegangssysteem Heras Access geeft controle over wie wanneer het terrein betreedt. Mensen krijgen toegang met hun mobiele telefoonnummer. Met dit telefoonnummer kunnen  medewerkers, leveranciers of bezoekers met één simpele handeling op de telefoon de poort openen. De beheerder bepaalt hiermee zelf welke tijden en dagen mensen toegang krijgen. Daarnaast kan hij de rechten eenvoudig zelf aanpassen in de online omgeving. Deze oplossing is zeer geschikt om gecontroleerde toegang te verlenen tot het terrein, zonder dat bezoekers de toegangsoplossing hoeven aan te raken.

Communicatiesystemen
Heras biedt daarnaast ook diverse communicatiesystemen (intercom, communicatiezuil) voor persoonlijke verificatie en toegangsverlening op afstand. Daarnaast kan daarmee ook eenvoudig worden gecommuniceerd over de richtlijnen op het terrein of als dat nodig is een kort ‘checkgesprek’ worden gehouden over de gezondheid van de bezoeker.
De controle tot het terrein kan nog verder worden uitgebreid met Heras Connect. Hiermee zijn op afstand de toegangsoplossingen monitoren op status: gesloten, open of storing. Wanneer de beheerder zelf op afstand is, houdt hij dus toch de controle over het terrein. Heras Connect is onderdeel van het gekozen servicepakket van Heras. Meer informatie over Heras Connect en het service aanbod is hier te vinden. Vrijblijvend advies is te verkrijgen via 088 274 0274 of via dit contactformulier.

Gedeeld

Geef een reactie