Uiterst gevoelige en nauwkeurige brandmelder

De AVENAR detector 4000 is een nieuwe serie automatische brandmelders van Bosch die volgens de fabrikant een buitengewone nauwkeurigheid combineren met een hoge detectiesnelheid. De versies met twee optische sensoren (dual-optical) kunnen zelfs de lichtste rookontwikkeling detecteren.

De serie omvat versies met draaischakelaars die handmatig en automatisch adresseerbaar zijn en versies zonder draaischakelaar voor automatische adresinstelling. De afzonderlijke sensoren kunnen worden geconfigureerd in de programmeersoftware FSP-5000-RPS. Alle sensorsignalen worden continu geanalyseerd door de interne evaluatie-elektronica (ISP – Intelligent Signal Processing) en zijn onderling verbonden door een ingebouwde microprocessor. De koppeling tussen de sensoren houdt in dat de gecombineerde melders ook gebruikt kunnen worden op plaatsen waar bij normale werking lichte rookvorming, stoom of stof te verwachten is.

Toepassingsgebied
Alleen als de signaalcombinatie overeenkomt met de kenmerken van het toepassingsgebied, die tijdens het programmeren worden geselecteerd, wordt het alarm automatisch in werking gesteld. Dit resulteert in minder ongewenste alarmen. Bovendien wordt de tijd van de sensorsignalen voor brand- en storingsdetectie geanalyseerd, wat leidt tot een hoge detectiebetrouwbaarheid voor elke afzonderlijke sensor. Bij de optische en chemische sensor wordt de reactiedrempel (driftcompensatie) actief aangepast.
Handmatige of via een tijdfunctie geregelde uitschakeling van afzonderlijke sensoren is mogelijk voor aanpassing aan externe storende invloeden.

Optische sensor
De optische sensor maakt gebruik van de strooilichtmethode. Een LED zendt licht naar de meetkamer, waar het geabsorbeerd wordt door de labyrintconstructie. Bij brand dringt er rook binnen in de meetkamer, waarbij het licht van de LED verstrooid wordt door de rookdeeltjes. De hoeveelheid licht die op de fotodiode valt, wordt omgezet in een evenredig sterk elektrisch signaal.
De versies met twee optische sensoren maken gebruik van verschillende golflengtes voor de twee sensoren. De Dual Ray-technologie is gebaseerd op infrarood in combinatie met een blauwe LED, waardoor de lichtste rook snel en betrouwbaar wordt gedetecteerd (TF1- en TF9-detectie).

Thermosensor
Een thermistor in een weerstandsnetwerk doet dienst als thermosensor, waarvan een analoog-digitaalomvormer met regelmatige tussenpozen de temperatuurafhankelijke spanning meet. Afhankelijk van de gespecificeerde melderklasse activeert de temperatuursensor de alarmstatus wanneer de maximumtemperatuur van 54°C of 69°C wordt overschreden (thermisch maximum), of wanneer de temperatuur binnen een ingestelde tijd stijgt met een bepaalde waarde (thermisch differentiaal).

Chemische sensor (CO-gassensor)
De voornaamste taak van de gassensor is het detecteren van de aanwezigheid van koolmonoxide (CO) die bij brand ontstaat, maar de sensor kan ook de aanwezigheid van waterstof (H) en stikstofmonoxide (NO) vaststellen. De sterkte van het sensorsignaal is evenredig aan de concentratie van het gas. De gassensor verschaft aanvullende informatie om zo misleidende waarden effectief te elimineren.
Aangezien de gassensor een beperkte levensduur heeft, wordt de C-sensor na een werkingsperiode van maximaal 6 jaar automatisch uitgeschakeld. De melder blijft dan nog steeds werken als multisensormelder met twee optische sensoren en een thermosensor. Het wordt aanbevolen de melder onmiddellijk te vervangen om de hogere detectiebetrouwbaarheid van de versie met C-sensor te behouden.

LSN improved-voorzieningen
De AVENAR detector 4000 biedt alle voorzieningen van de LSN improved-technologie, zoals flexibele netwerkstructuren, inclusief T-aftakking zonder aanvullende elementen (T-aftakking is niet mogelijk voor versies zonder draaischakelaars), tot 254 LSN improved-elementen per lus- of steeklijn, automatische of handmatige melderadressering, met of zonder automatische detectie, voeding voor aangesloten elementen via LSN-bus, de mogelijkheid om een niet-afgeschermde brandmeldkabel te gebruiken, kabellengte maximaal 3000m (met LSN 1500 A), compatibel met bestaande LSN-systemen en centrales, bewaking van elektromagnetische omgevingsinvloed voor snelle basisoorzaakanalyse (EMC-waarden worden op de centrale weergegeven). Bovendien biedt de reeks alle bestaande voordelen van LSN-technologie. Met behulp van de
programmeersoftware voor de centrale kunnen de detectiekenmerken worden gewijzigd voor de desbetreffende manier waarop de te bewaken ruimte wordt gebruikt.

Klik hier voor meer informatie.

Gedeeld

Geef een reactie